Notă informare angajați & candidați privind protecția datelor cu caracter personal

Versiunea 1

1. Introducere
 
Bine ați venit!
 
Nota de informare a AmRest Coffee SRL pentru angajați, candidați sau personal care lucrează part-time/per proiect
 
Această notă de informare explică cum colectăm și folosim Datele Personale aparținând:
 
Candidaților
Colegilor noștri, incluzând aici toți angajații, muncitorii, freelancerii, persoanele individuale care lucrează cu noi pe bază de contract, interni, agenți, director și alte terțe persoane ale căror date ne sunt divulgate în legătură cu una din aceste relații (ie. rudă apropiată, persoană de contact în caz de urgență etc.)
Foștii colegi
 
Această notă de informare este emisă din partea AmRest Coffee SRL cu sediul social în Str. Grigore Cobălcescu nr. 46, etaj 2, camera 11, orasul Bucuresti, Sectorul 1, România. Atunci când ne referim la ”AmRest” ”Starbucks”, ”noi”, ”a noastră”, ne referim la departamentele din cadrul AmRest care prelucrează Datele Personale și la acele terțe persoane care o fac în numele nostru. Compania identificată în contractul tău de muncă sau în contractul de colaborare/prestări servicii (indiferent că îți este furnizat de noi sau de o terță persoană pentru o firmă de recrutare) este operatorul de date cu caracter personal ale Datelor tale Personale.
 
Tu ești o persoană vizată, conform Regulamentului privind protecția datelor cu caracter personal (”GDPR”) și ai anumite drepturi oferite de această calitate. Compania noastră acordă un interes sporit angajaților și candidaților, așa cum au fost enumerați mai sus, iar pentru a stabili o relație de durată bazată pe încredere considerăm că un prim pas este protejarea Datelor tale Personale.
 
Este important să citești această notă de informare împreună cu orice notificări/politici separate privind confidențialitatea sau prelucrarea pe care le ți putem furniza atunci când colectăm date personale de la tine. Orice astfel de notificare este importantă. Acestea vor identifica compania AmRest (sau o terță parte) care este legal responsabilă pentru gestionarea Datelor tale Personale și îți va oferi mai multe informații despre modul în care noi și orice terță parte vom utiliza datele personale colectate, drepturile tale și, în unele cazuri, orice alte dispoziții care se pot aplica prelucrării acestor date cu caracter personal.
 
Putem obține consimțământul tău pentru anumite prelucrări. Dacă este necesar consimțământul pentru acea prelucrare, acesta va fi solicitat separat (fie în cadrul unei notificări de prelucrare a Datelor Personale, fie într-o altă manieră) direct de noi sau de o terță parte
2
AmRest Coffee SRL – Notă informare angajați & candidați
desemnată să o facă în numele nostru. Acest lucru ne ajută să ne asigurăm că ne oferi consimțământul în mod liber, informat și explicit.
 
Vom folosi Datele Personale numai în scopurile pentru care le-am colectat, cu excepția cazului în care considerăm în mod rezonabil că trebuie să le folosim dintr-un alt motiv și că motivul este compatibil cu scopul original. Dacă modul în care vor fi gestionate Datele Personale diferă de această notă de informare sau este incompatibil cu scopul original pentru care au fost colectate Datele Personale, îți vor fi furnizate informații suplimentare privind această prelucrare și, dacă este necesar, vom colecta consimțământul tău și îți vom explica consecințele dacă alegi să nu fi de acord. Ar trebui să știi că nu este o condiție sau o cerință a relației tale cu noi să fii de acord cu orice solicitare ce vine din partea noastră.
 
Te rugăm să reții că putem prelucra Datele Personale fără să ai cunoștință de asta sau să ne oferi consimțământul, conform acestei note de informare, în cazul în care este lucru ne este cerut sau este permis de legea aplicabilă.
 
Dacă ai întrebări cu privire la modul în care gestionăm Datele Personale, citiți mai departe această notă de informare și detaliile furnizate aici. Dacă ai în continuare întrebări, poți utiliza detaliile de contact furnizate pentru a ne adresa aceste întrebări în mod direct.
 
Este posibil să modificăm din când în când această notă de informare pentru a fi la curent cu cerințele legale actuale și cu modul în care ne desfășurăm activitatea.
 
Această notă de informare a fost actualizată ultima dată la 10/10/2018.

2. Informații generale despre prelucrarea Datelor Personale

Am prezentat câteva informații despre felul în care gestionăm Datele Personale mai jos, sub formă de Întrebări frecvente.
 
De asemenea, în secțiunile 2.1., 2.2. și 2.3. regăsești informații mai aplicate despre modul în care folosim Datele Personale.
 
Dacă ai o întrebare care nu își găsește răspunsul în textul de mai jos, utilizați informațiile de contact furnizate pentru a ne întreba în mod direct.
ÎntrebareRăspuns
Care este temeiul folosit pentru prelucrarea Datelor Personale?

Pentru a efectua orice prelucrare a Datelor Personale, trebuie să ne asigurăm că avem un motiv special pentru a face acest lucru. Am expus motivele pe care le avem pentru prelucrarea Datelor Personale în această notă de informare.

Aceste motive pot fi grupate în unul sau mai multe temeiurile legale pentru prelucrare, care se referă direct la temeiurile legale de prelucrare necesare stabilite în GDPR și Legea nr. 190/2018. De asemenea, am identificat aceste temeiuri generale de prelucrare în cadrul acestei Note de Informare.

Te rugăm să ne contactezi pentru a primi mai multe informații cu privire la temeiurile legale de prelucrare sau la interesele noastre legitime, dacă ai întrebări sau dorești mai multe detalii decât cele descrise în această Notă de Informare.

Temeiurile legale generală pentru prelucrare și ce înseamnă acestea sunt descrise mai jos:

Temeiuri legaleDescriere
Prelucrarea este necesară pentru încheierea unui contract cu tine.

Putem prelucra Datele Personale în cazul în care prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care ești parte sau pentru a lua măsuri/îndeplini diferite acțiuni la cererea ta înainte de a încheia un astfel de contract. 

Aceasta înseamnă că putem efectua acțiunile necesare pentru încheierea sau executarea contractului nostru cu tine. De exemplu, avem nevoie de informații de la tine pentru a te putea plăti și a îți oferi anumite beneficii (ie. tichete de masă, deduceri personale, abonamente medicale etc.).

Prelucrarea este necesară pentru a ne îndeplini o obligație legală.

Putem prelucra Datele Personale în cazul în care această prelucrare este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care suntem supuși.

Prin urmare, putem efectua toate acțiunile pe care trebuie să le luăm pentru a respecta legile. Aceasta ar putea include respectarea legislației muncii, a cerințelor fiscale sau a regulilor privind imigrarea.

Prelucrarea este necesară pentru interesul nostru legitim.

Putem prelucra Datele Personale în cazul în care prelucrarea este necesară pentru interesele noastre legitime, cu condiția ca interesele și drepturile tale să nu prevaleze asupra intereselor noastre.

În cazul în care ne bazăm pe acest motiv ca temei legal pentru prelucrarea noastră, îți vom spune care sunt interesele noastre legitime (fie în această Notă de Informare sau într-o altă notificare de acest gen).

Putem efectua toate acțiunile pe care le considerăm necesare pentru aceste interese, atâta timp cât considerăm că prelucrarea în cauză nu afectează în mod negativ drepturile și interesele dvs. privind confidențialitatea.

Care sunt Categoriile Speciale de Date Personale?

Categoriile Speciale de Date Personale înseamnă orice Date Personale care se referă originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate, date genetice, date biometrice, date privind sănătatea sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală.

Informațiile Medicale și Informațiile privind Diversitatea Culturală fac parte din Categoriile Speciale de Date Personale.Care este temeiul prin care justificați prelucrarea Categoriilor Speciale de Date Personale și de verificare a cazierului judiciar?

Pentru a efectua orice prelucrare a Categoriilor Speciale de Date Personale, trebuie să ne asigurăm că avem un motiv special pentru a face acest lucru - în plus față de motivele pentru prelucrarea Datelor Personale stabilite în această Notă de Informare. Am expus motivele pe care le avem pentru prelucrarea Categoriilor Speciale de Date Personale în această Notă de Informare.

Aceste motive pot fi grupate în unul sau mai multe temeiuri legale privind prelucrarea, care se referă direct la temeiurile pentru prelucrarea Categoriilor Speciale de Date Personale stabilite în GDPR și Legea nr. 190/2018. De asemenea, am identificat aceste temeiuri în cadrul acestei Note de Informare, acolo unde sunt prelucrate Categoriile Speciale de Date Personale.

Aceleași temeiuri pot fi invocate, de asemenea, pentru prelucrarea informațiilor de Verificare a Cazierului Judiciar.

Aceste motive și ce înseamnă ele sunt descrise mai jos:

Temeiuri legaleDescriere
Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor legale privind legislația muncii

Asta înseamnă că prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor și pentru exercitarea drepturilor tale sau ale noastre în domeniul dreptului muncii, al securității sociale și al protecției sociale (cum ar fi legislația privind sănătatea și siguranța la locul de muncă).

Aceasta înseamnă că putem efectua orice acțiuni pe care trebuie să le întreprindem pentru a ne respecta obligațiile care decurg din legislația privind dreptul muncii, dreptul fiscal și protecției sociale. Aceasta ar putea include gestionarea Datelor Personale în conformitate cu legislația muncii sau respectarea cerințelor de raportare la autoritățile/instituțiile competente (ie. înregistrarea contractelor de muncă în REVISAL).

Prelucrarea este necesară pentru medicina muncii (SSM)

Consultanții noștri externi și/sau interni în domeniul sănătății oferite companiilor pot prelucra Categorii Speciale de Date Personale în cazul în care prelucrarea este necesară în scopuri de medicină preventivă sau ocupațională, pentru evaluarea capacității tale de lucru sau pentru furnizarea unui diagnostic medical.

Aceasta înseamnă că echipa noastră de sănătate vă poate gestiona informațiile medicale pentru a vă oferi servicii de sănătate medicală sau profesională.

Prelucrarea este necesară pentru prevenirea și stingerea incendiilor (PSI)

Consultanții noștri externi și/sau interni în domeniul prevenirii și securității privind stingerea incendiilor pot prelucra Categorii Speciale de Date Personale în cazul în care prelucrarea este necesară în scopuri training și informare pentru complinirea obligațiilor legale privind securitatea în muncă.

Aceasta înseamnă că echipa noastră vă poate gestiona anumite informații pentru a vă oferi respectivele servicii.

Prelucrarea este necesară din motive de interes public major

Aceasta înseamnă că prelucrarea este necesară din motive de interes public considerabil, astfel cum se prevede în GDPR și Legea nr. 190/2018.

Aceasta include (fără limitare) prelucrarea Datelor Personale în scopul prevenirii detectării unor acte ilegale, a egalității de șanse sau a tratamentului între diferite grupuri de persoane și ca urmare a cerințelor de reglementare referitoare la actele ilegale.

Prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor tale vitale sau ale altei persoane

Aceasta înseamnă că prelucrarea este necesară pentru a îți proteja interesele vitale sau pe cele ale unei alte persoane în care ești fizic sau legal incapabil să îți dai consimțământul.

Aceasta înseamnă că putem prelucra Datele Personale în situații excepționale de urgență, cum ar fi o urgență medicală, de exemplu.

Prelucrarea este necesară pentru asigurareAceasta înseamnă că prelucrarea este necesară pentru a-ți putea furniza servicii și produse de asigurare, pentru tine și membrii familiei.
Prelucrarea este necesară pentru pensieAceasta înseamnă că prelucrarea este necesară pentru a face o determinare în legătură cu eligibilitatea sau cu beneficiile plătibile în cadrul unei scheme de pensii (obligatorii sau facultative).
Prelucrarea este necesară pentru cereri legaleAceasta înseamnă că prelucrarea este necesară pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale.
Ce se întâmplă dacă nu vă furnizez Datele Personale?În unele cazuri, poți alege să nu ne furnizezi Datele Personale - totuși, dacă nu avem anumite informații specifice, este posibil să nu putem continua relația tine cu noi dacă considerăm că avem nevoie de informațiile relevante pentru a derula în mod eficient relația noastră sau dacă acest lucru ar face imposibilă colaborarea. De exemplu, îți solicităm Informațiile privind Identitatea, Informațiile de Contact și Informațiile privind Salarizarea pentru a te plăti. Dacă aceste informații nu ne sunt furnizate, este posibil să nu reușim să gestionăm relația contractuală pe care o avem sau pe care intenționăm să o avem cu tine.
Cum țineți Informațiile securizate?

Ne angajăm să protejăm confidențialitatea și securitatea informațiilor furnizate și să investim în controalele de securitate tehnice, fizice și organizaționale robuste pentru protejarea informațiilor împotriva accesului neautorizat, a daunelor, a dezvăluirii sau a pierderilor.

Pentru mai multe detalii, citește Politica de Securitate sau contactează-ne.

De unde luați Datele Personale?

În cele mai multe cazuri, primim datele personale direct de la tine. Ne furnizezi acest lucru (tu sau o terță parte) în momentul recrutării sau faci acest lucru la un anumit moment pe parcursul relației de muncă. Acestea vor include Datele Personale pe care le introduci într-un formular sau prin intermediul unui program online/software interni, precum și informațiile pe care le oferiți echipei de resurse umane și managerului tău.

De exemplu, ne furnizezi informații direct într-un formular de solicitare, un CV sau un document similar. Vei furniza acest lucru prin echipa noastră de resurse umane, un manager sau prin intermediul portalurilor noastre online sau ale unor terțe părți.

Putem crea date personale despre tine în timpul angajării.

După cum am menționat anterior, în unele cazuri, obținem Date Personale despre tine din surse terțe.

Surse interne

În plus față de Datele Personale pe care ni le furnizezi, este posibil să generăm intern alte Date Personale. Acest lucru va fi, de obicei, generat de manageri și/sau departamentul de resurse umane.

De exemplu, vom crea note de interviu în timpul recrutării și vă vom oferi, de asemenea, feedback regulat ca parte a dezvoltării dvs. și a oricăror procese de management al performanței.

În anumite circumstanțe, datele pot fi colectate în mod indirect de la dispozitivele de monitorizare sau prin alte mijloace (de exemplu, sistemele de control și monitorizare a accesului la clădiri și de localizare, CCTV, jurnale și înregistrări telefonice și jurnale de acces la e-mail și la Internet). În aceste condiții, datele pot fi colectate de noi sau de un furnizor terț al serviciului respectiv.

Surse externe

Datorită dimensiunii și complexității operațiunilor noastre, nu este posibil să menționăm fiecare sursă de Date Personale în această Notă de Informare. Cu toate acestea, putem obține informații de la terțe părți, de exemplu, referințe de la un angajator anterior, rapoarte medicale din partea unor profesioniști externi, autorități fiscale, furnizori de servicii sau de la o terță parte în cazul în care o contractăm pentru o verificare de fond (acolo unde este permis de legea aplicabilă). Contactează-ne dacă ai întrebări cu privire la sursa Datelor Personale sau dorești mai multe detalii decât cele prezentate în această Notă de Informare.

Când transferați datele către alte părți?

În cadrul companiei noastre, Datele Personale pot fi accesate sau pot fi dezvăluite intern pe în funcție de necesitățile de cunoaștere.

Datele Personale pot fi de asemenea accesate de terți, inclusiv furnizori de servicii (ie. firme de contabilitate, HR, resurse umane, concierge, servicii medicale etc.), consilieri, autorități naționale și organisme guvernamentale.

În cazul în care aceste terțe părți acționează în calitate de persoane împuternicite (de exemplu, un furnizor care efectuează screening-ul înaintea începerii activității tale în numele nostru), aceștia își îndeplinesc sarcinile în numele nostru și conform instrucțiunilor noastre în scopurile stabilite în această Notă de Informare. În acest caz Datele Personale vor fi divulgate acestor părți numai în măsura în care este necesar pentru furnizarea serviciilor solicitate.

În unele cazuri, destinatarul extern poate fi, de asemenea, un operator de Date Personale. În acest caz, vă poate fi furnizată o notă de informare suplimentară privind prelucrarea Datele Personale.

Destinatari interni

Destinatarii interni ai Datelor Personale includ:

• departamentele locale și globale de resurse umane, inclusiv managerii și membrii echipei;

• managementul local și executiv responsabil cu gestionarea sau luarea deciziilor în legătura cu relația ta cu noi sau când ești implicat într-un proces de resurse umane cu noi, incluzând, dar fără a se limita la personalul companiei, secretariat, departamentul conformitate, departamentul juridic, departamentul de investigații și audit etc.;

• departamentul de securitate.

Destinatari externi

Datorită mărimii și complexității operațiunilor noastre, nu este posibil să menționăm fiecare dintre beneficiarii noștri de date externi în acest anunț.

Exemple de terțe părți cu care vor fi distribuite Datele Personale includ:

• clienții noștri;

• prestatori de servicii;

• autoritățile fiscale,

• autoritățile de reglementare,

• asigurătorii/reasigurătorii noștri,

• bancherii,

• administratorii IT,

• avocați,

• auditorii,

• investitorii,

• consultanți și alți consilieri profesioniști,

• furnizori de resurse umane & salarizare,

• autorități și instituții publice,

• furnizorii care oferă beneficii (ie. beneficii medicale, tichete de masă),

• firme de contabilitate și

• administratorii programelor noastre de beneficii (în cazul în care acestea sunt în afara companiei).

Datele Personale conținute în HR și în alte sisteme de interconectare pot fi accesibile de către furnizorii respectivelor sisteme, companiile asociate și subcontractanții acestora (cum ar fi cei implicați în găzduirea, susținerea și menținerea cadrului sistemelor noastre informatice de resurse umane sau contabilitate).

Ne așteptăm ca aceste părți terțe să prelucreze toate datele dezvăluite acestora în conformitate cu relația contractuală dintre acestea și noi și cu legea aplicabilă, inclusiv în ceea ce privește confidențialitatea și securitatea datelor.

În plus, este posibil să împărtășim Datele Personale cu autoritățile naționale pentru a respecta o obligație legală față de care suntem supuși. Aceasta se întâmplă, de exemplu, în cadrul procedurilor judiciare sau al unui audit statutar/legal.

Sunt Datele Personale transferate în afara SEE?

Împărtășim Datele Personale în cadrul companiei/grupului de companii așa cum este descris în această Notă de Informare. Unele persoane care accesează Datele Personale pot să nu se afle în aceeași țară ca tine și pot fi în afara SEE.

Orice transfer în cadrul grupului de companii va fi acoperit de un acord intragrup care oferă protecții contractuale specifice pentru a te asigura că Datele Personale primesc un nivel adecvat și consistent de protecție ori de câte ori este transferat în cadrul grupului de companii.

În plus, unele organizații externe cu care împărtășim Datele Personale pot fi situate în afara SEE. Vom lua întotdeauna măsuri pentru a te asigura că orice transfer de informații în afara SEE este gestionat cu grijă pentru a îți proteja drepturile de confidențialitate:

• vom transfera Datele Personale numai în țări care sunt recunoscute ca oferind un nivel adecvat de protecție juridică sau în care putem fi convinși că există aranjamente alternative pentru a îți proteja drepturile de confidențialitate,

• transferurile către furnizorii de servicii și alte terțe părți vor fi protejate prin contract (cum ar fi clauzele contractuale standard aprobate de Comisia Europeană), sistemele de certificare (de exemplu, scutul de protecție a datelor UE-SUA pentru protecția datelor personale transferate din interiorul UE în Statele Unite ale Americii) sau alte mecanisme acceptabile din punct de vedere juridic să asigure un nivel adecvat de protecție și

• orice solicitare de informații primită de la autoritățile de aplicare a legii sau de autoritățile de reglementare va fi verificată cu atenție înainte de dezvăluirea Datelor Personale.

Cât timp stocăm Datele Personale?

Vom păstra Datele Personale atât timp cât este în mod rezonabil necesar pentru scopurile explicate în această Notă de Informare. În anumite circumstanțe, este posibil să păstrăm Datele Personale pentru perioade mai lungi de timp, de exemplu, atunci când suntem obligați să facem acest lucru în conformitate cu cerințele legale, de reglementare, fiscale sau contabile.

În unele cazuri, putem, de asemenea, să păstrăm Datele Personale pentru perioade mai lungi de timp, astfel încât să avem o evidență exactă a relațiilor tale cu noi în cazul oricăror plângeri sau reclamații sau dacă credem în mod rezonabil că există o posibilitate a unor litigii legate de relația ta cu noi.

Regulile și bunele practici de retenție a Datelor Personale se pot regăsi în Politica noastră privind stocarea datelor personale. În cazul în care Datele Personale nu mai sunt necesare, ne vom asigura că acestea sunt fie șterse, fie sunt stocate în siguranță, într-un mod care nu te mai identifică (ie. anonimizare).

În general, vom păstra Datele Personale numai atâta timp cât este necesar pentru scopurile pentru care au fost colectate. Aceasta va fi, de obicei, perioada de angajare sau perioada colaborării cu noi, plus durata oricărei perioade de prescripție aplicabile după plecarea ta sau încetarea contractului de colaborare cu noi, deși unele date, cum ar fi informațiile despre pensie, ar putea fi necesare pentru o perioadă mai lungă de timp. Putem păstra anumite tipuri specifice de date, de exemplu, înregistrări fiscale, pentru perioade diferite de timp, conform legii aplicabile și stabilite în Politica noastră privind stocarea datelor personale.

Cum gestionăm colectarea Datelor Personale despre alte persoane?

În afară de Datele Personale care te privesc, ne poți furniza și Date Personale ale unor terțe părți. De exemplu, poți să ne furnizezi Informații despre Rude, astfel cum sunt descrise în această Notă de Informare.

Înainte de a ne furniza informații despre alte persoane, trebuie să le informați mai întâi pe ele despre datele pe care intenționezi să ni le comunici și despre prelucrarea pe care trebuie să o efectuăm, așa cum este detaliată în această Notă de Informare.

Cum gestionăm modificările la această Notă de Informare?

Este posibil să modificăm din când în când această Notă de Informare, spre exemplu să o actualizăm sau să o aducem la zi cu noile cerințe legale sau să evidențiem schimbările în modul în care ne desfășurăm activitatea.

Această Notă de Informare a fost actualizată ultima dată la 10/10/2018.


2.1. Mai multe informații despre Datele Personale obișnuite

Te rugăm să ai în vedere că ne vom putea afla în situația în care să nu prelucrăm toate categoriile de Date Personale enumerate mai jos la momentul actual, însă am decis să le introducem pentru a putea avea o viziune mai largă asupra responsabilității noastre, inclusiv pe viitor, privind protecția datelor cu caracter personal.


Tipul de date cu caracter personal deținute de noiÎn ce scop le folosimBaza legală
Date biografice (inclusiv numele, titlul, datele de contact, data nașterii, sexul, datele de contact de urgență, fotografia)În vederea administrării contractului astfel: datele de contact de urgență pentru a putea avea grijă de bunăstarea dvs. în situații de urgență; sexul – pentru raportarea diferențelor de remunerare dintre femei și bărbați și monitorizarea egalității de șanse; data nașterii – pentru analizarea, administrarea și îmbunătățirea bonusurilor/beneficiilor; fotografia – pentru ecusoane de identitate și pentru intranet/site web, pentru a ajuta colegii/clienții și persoanalul ce asigură securitatea să vă identifice

Obligație legală

Realizarea contractului

În interesul nostru legitim de a dispune de detalii de contact de urgență pentru a informa o persoană desemnată de dvs. într-o situație de urgență.

În interesul nostru legitim de a oferi beneficii personalului

În interesul nostru legitim de a utiliza fotografii pentru a ajuta colegii/clienții/securitatea să vă identifice

Informații privind recrutarea (inclusiv corespondența/referințele/dreptul la controale de muncă și documente conexe) Administrarea contractului și verificarea și demonstrarea faptului că aveți dreptul legal de a lucra în România

Obligație legală

Realizarea contractului

În interesul nostru legitim de a păstra înregistrări relevante și adecvate ale recrutării pentru administrarea afacerilor și administrarea locurilor de muncă

Detaliile privind ocuparea forței de muncă (inclusiv data de începere, termenii contractuali, locația, titlul postului, istoricul carierei)

Administrarea contractului

Gestionarea relației noastre cu dvs. în mod continuu

Detalii despre rol/experiență etc. pot fi utilizate în comunicarea cu clienții și clienții potențiali

Obligație legală

Realizarea contractului

În interesul nostru legitim de a gestiona relația noastră în curs de desfășurare și de a promova produsele/serviciile noastre clienților și potențialilor clienți

Salarizare, impozite, asigurări și detalii bancarePlată, deducerea impozitelor și a asigurărilor, păstrând înregistrările corespunzătoare

Obligație legală

Realizarea contractului

Program de lucru

Plată corespunzătoare

Respectarea cerințelor legale privind timpul de lucru

Gestionarea participării, gestionarea operațională zilnică și soluționarea cererilor de modificare a orelor de muncă

Obligație legală

Realizarea contractului

În interesul nostru legitim de a gestiona orele de lucru/aranjamente pentru a asigura operațiunil de afaceri eficiente

Plățile și beneficiile, inclusiv pensiile (și informațiile necesare administrării acestora) și cheltuielilePentru a vă oferi/acoperi plățile, beneficiile și cheltuielile convenite; luarea deciziilor privind compensațiile viitoare; urmărirea și revizuirea plăților, beneficiilor, cheltuielilor; luarea deciziilor strategice privind despăgubirea; auditarea și raportarea poziției financiare a societății

Obligație legală

Realizarea contractului

În interesul nostru legitim de a analiza remunerațiile, beneficiile și cheltuielile și de a lua decizii cu privire la despăgubirea adecvată la nivel individual și la nivel de companie

Performanța și progresul carierei (inclusiv managementul performanței, stabilirea obiectivelor, luarea în considerare a noilor sarcini/roluri)Pentru a ne asigura că efectuați sarcinile în conformitate cu contractul dvs. și cu standardele pe care le solicităm; luarea în considerare sarcinile/rolurile viitoare; stabilirea creșterilor salariale legate de performanță; determinarea eligibilității pentru bonusuri de performanță

Realizarea contractului

În interesul nostru legitim de a gestiona performanța și îndatoririle/rolurile pentru a asigura operațiunile eficiente ale afacerii și a stabili niveluri adecvate de remunerare

Calificări (inclusiv licențe educaționale, profesionale, de conducere, dacă este cazul) și instruirePentru a ne asigura sunteți calificați și pregătiți corespunzător pentru rolurile actuale sau potențiale

Obligație legală

Realizarea contractului

În interesul nostru legitim de a ne asigura că aveți calificările și pregătirea corespunzătoare pentru rolurile dvs. actuale sau potențial viitoare

Vacanțe și alte concediiGestionarea concediilor/zilelor libere legale și planificate și a altor concedii

Obligație legală

Realizarea contractului

În interesul nostru legitim de a ne asigura că perioada concediului este compatibilă cu cerințele noastre de afaceri și că se fac ajustări operaționale ulterioare

Aspecte referitoare la disciplina, conduita și plângerile referitoare la dvs. sau în care sunteți implicatInvestigarea și soluționarea aspectelor referitoare la disciplina, conduita și plângerile referitoare la dvs. sau în care sunteți implicat

Obligație legală

Realizarea contractului

În interesul nostru legitim de a ne ocupa în mod eficient de problemele disciplinare, comportamentale sau plângeri, indiferent dacă sunteți subiectul acestora sau sunteți în alt mod legați de problemele ridicate

Interesul public în detectarea sau prevenirea actelor ilegale

Sănătate și siguranțăEfectuarea evaluărilor de risc; stabilirea unor măsuri de siguranță pentru reducerea riscurilor identificate; asigurarea unui mediu de lucru sigur; păstrarea înregistrărilor necesare

Obligație legală

În interesul nostru legitim de a ne asigura că angajații își pot îndeplini sarcinile într-un mediu sigur pentru funcționarea eficientă a afacerii

Modificarea condițiilor de angajare sau încetarea angajăriiAdministrarea contractului, prin modificarea condițiilor de angajare în funcție de cerințele afacerii; gestionarea relației noastre cu dvs. în mod continuu, inclusiv în timpul notificării; promovări, schimbări de rol și alte progrese în carieră; încetarea relației de muncă indiferent dacă a fost inițiată de societatea noastră sau de dvs.; gestionarea problemelor post-angajare

Obligatie legala

Realizarea contractului

În interesul nostru legitim de a gestiona, de a modifica și, după caz, de a încheia relația contractuală sau de a răspunde la demisii și de a aborda eficient problemele post-angajare

Înregistrările CCTVÎn primul rând, din motive de securitate, deși am putea folosi înregistrările CCTV și atunci când investigăm acuzațiile privind abaterile angajaților

Obligatie legala

Realizarea contractului

În interesul nostru legitim de a ne ocupa eficient de acuzațiile de abatere și de a menține securitatea spațiilor noastre

Informații despre utilizarea echipamentelor noastre de afaceri, tehnologie și sisteme, inclusiv calculatoare/telefoane/telefoane mobile/software/aplicații/social media/sisteme de intrare sau pontaj și sisteme de monitorizare și/sau înregistrare a performanțeiMenținerea funcționării, securității și integrității sistemelor de comunicații de afaceri (de exemplu, protecția împotriva hackerilor, a programelor malware etc.); furnizarea de suport pentru sistemele informatice și de comunicații; prevenirea utilizării personale excesive; [inregistrarea comunicarii cu clientii pentru controlul calitatii si în scopuri de pregatire/training; asigurarea siguranței; gestionarea timpului; rata de înregistrare a muncii/eficiența muncii]

Realizarea contractului

În interesul nostru legitim de a menține funcționarea, securitatea și integritatea sistemelor de comunicații, a preveni utilizarea excesivă a resurselor de afaceri în scopuri personale și de a monitoriza și menține calitatea comunicărilor cu clienții; timpul înregistrat și rata/eficiența muncii

Datele personale produse de dvs. și de alte persoane în timpul desfășurării activității dvs. (de exemplu, e-mailuri legate de posturi, minute de întâlniri, rapoarte scrise, prezență socială în mediul de afaceri etc.)Îndeplinirea sarcinilor de serviciu de către dvs. și colegii dvs.; desfășurarea activității companiei; monitorizarea prezenței privind afacerea în social media pentru a vă asigura că respectați standardele așteptate

Realizarea contractului

În interesul nostru legitim de a realiza planul de afaceri

Datele personale, care pot include oricare dintre tipurile de date prezentate în prezentul apendice, care sunt relevante pentru procesele strategice de luare a deciziilor noastre, pentru planificarea operațiunilor de afaceri, revendicările legale actuale și potențiale, raportarea corporativă și analiza riscului de afaceriPentru a ne permite să desfășurăm activitatea companiei, să analizăm performanța curentă a afacerii, să planificăm viitorul, să prezentăm informații în rapoarte audiențelor relevante cum ar fi acționarii, să protejăm compania de reclamații juridice, să căutăm sfaturi profesionale atunci când este necesar în cursul derulării activității noastre

Obligație legală

Realizarea contractului

În interesul nostru legitim de a realiza planul de afaceri al companiei, inclusiv luarea deciziilor strategice în interesul afacerii, comunicarea despre afacere organelor de conducere relevante și solicitarea consultanței profesionale, acolo unde este cazul


2.2. Mai multe informații despre Categoriile Speciale de Date Personale

Te rugăm să ai în vedere că ne vom putea afla în situația în care să nu prelucrăm toate categoriile de Date Personale enumerate mai jos la momentul actual, însă am decis să le introducem pentru a putea avea o viziune mai largă asupra responsabilității noastre, inclusiv pe viitor, privind protecția datelor cu caracter personal.

Tipul datelor de categorie specială deținute de noiÎn ce scop le folosimBaza legalăCategoria specială a bazei legale
Absența bolilor și informațiile medicale (inclusiv înregistrările privind absenteismul și gestionarea acestuia, informații despre orice afecțiune medicală și rapoartele medicului) teste de droguri și alcoolPlata concediului medical; asigurarea de sănătate; gestionarea absenței și asigurarea unei înlocuiri adecvate; luând în considerare modul în care starea dvs. de sănătate afectează capacitatea dvs. de a vă îndeplini sarcinile și sunt necesare ajustări, ceea ce poate implica solicitarea consultanței medicală în acest sens; respectarea cerințelor de sănătate și siguranță

Obligație legală

Realizarea contractului

Interesul nostru legitim de a gestiona angajații în condiții de sănătate, de a menține un mediu de lucru sigur și de a gestiona absența bolilor angajaților și de a asigura acoperirea corespunzătoare în cazul absenteismului

Obligație legală/drept legat de angajare Evaluarea capacității de lucru În circumstanțe excepționale, pentru a vă proteja interesele sau interesele altcuiva în cazul în care nu se poate acorda consimțământul


Concediul de familie (inclusiv maternitatea, paternitatea, adopția concediul pentru creșterea copilului) (care ar putea include informații despre sănătatea, credințele religioase, viața sexuală sau orientarea sexuală)Facilitarea concediului de familie; plata indemnizației de maternitate, paternitate, adopție, gestionarea absențelor și asigurarea unei înlocuiri adecvate

Obligație legală

Realizarea contractului

În interesul nostru legitim de a gestiona absențele și de a asigura o acoperire/înlocuire adecvată

Obligația legală/drept în ceea ce privește ocuparea forței de muncă

Evaluarea capacității de lucru

Apartenența la un sindicatPlata cotizațiilor sindicale; facilitarea întâlnirilor cu reprezentanții sindicatelor pentru negocieri colective; respectarea obligațiilor legale prevăzute de Legea dialogului social și alte dispoziții legale în materie

Obligație legală

În interesul nostru legitim de a ne angaja cu reprezentanții sindicatelor și de a gestiona și facilita întalnirile angajaților cu aceștia

Obligația legală/drept în ceea ce privește ocuparea forței de muncă
Egalitatea de șanse și diversitatea (care ar putea include informații despre rasă sau etnie, credințele religioase, orientarea sexuală sau sănătate).Pentru a monitoriza egalitatea de șanse și diversitatea în organizația noastră, pentru respectarea politicilor organizațieiÎn interesul nostru legitim de a înțelege modul în care organizația noastră intervine în ceea ce privește diversitatea și șansele egaleInteresul public în monitorizarea egalității de șanse în cadrul forței de muncă
Condamnări/ infracțiuni penaleÎn cazul intervenirii unei condamnări penale, pentru a investiga și de a evalua impactul, dacă este cazul, unei angajări pe perioadă nedeterminată

Obligatii legale

Realizarea contractului

În interesul nostru legitim de a determina dacă să angajăm persoane cu condamnări penale în anumite roluri/posturi

Informațiile au fost făcute publice în mod evident

Stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale

Interesul public în detectarea sau prevenirea actelor ilegale


2.3. Mai multe informații despre modul în care distribuim Datele Personale (dacă este cazul)

Te rugăm să ai în vedere că ne vom putea afla în situația în care să nu prelucrăm toate categoriile de Date Personale enumerate mai jos la momentul actual, însă am decis să le introducem pentru a putea avea o viziune mai largă asupra responsabilității noastre, inclusiv pe viitor, privind protecția datelor cu caracter personal.

Cu cine impărtășim datele dvs.?Ce date distribuim?De ce le distribuim?Baza legală
ANAF (Agenția Națională de Administrare Fiscală)Date privind pensiilePentru a asigura contribuțiile corespunzătoare la pensie.

Obligație legală

Realizarea contractului

Consilierii noștri juridici și alți profesioniști numiți din când în cândOricare dintre datele dvs. personale ar fi relevantePentru a obține consultanță juridică sau de altă natură profesională cu privire la aspectele legate de dvs. sau în cursul soluționării litigiilor legale cu dvs. sau cu alți angajați; pentru a obține sfaturi privind gestiunea și planificarea afacerii, inclusiv consultanță contabilă

Obligatie legala

Realizarea contractului

În interesul nostru legitim de a căuta sfaturi profesionale pentru a ne clarifica drepturile/obligațiile și pentru a ne apăra în mod adecvat de eventualele pretenții; pentru a gestiona afacerea și finanțele sale (În ceea ce privește datele din categorii speciale - obligație/drept legal în raport cu ocuparea forței de muncă, apărarea revendicărilor legale)

Profesioniști din domeniul sănătății profesionale/profesioniști în domeniul medicalDetaliile privind absențele dvs. pe caz boală, informațiile pe care le avem deja cu privire la starea dumneavoastră de sănătate/stare medicală relevantăGenerarea unui raport medical despre dvs. pentru a efectua evaluările impuse de legislația în materie de sănătate și siguranță în muncă.În interesul nostru legitim de a gestiona bolile, absența și problemele de sănătate care apar în forța de muncă (Referitor la datele din categoria specială - Obligația legală/dreptul în raport cu ocuparea forței de muncă, evaluarea capacității de muncă)
Potențiali cumpărători/furnizori de servicii noiOricare dintre datele dvs. personale ar fi relevantePentru a furniza informații relevante cumpărătorilor potențiali sau furnizorilor de servicii noi în cazul unui eventual transfer de afaceri, o vânzare, o preluare sau o altă tranzacție corporativă

Obligatie legala

În interesul nostru legitim de a lua în considerare/continua cu un transfer/vânzarea afacerii și atunci când informația este cerută de potențialii cumpărători

Clienții, potențialii clienți, acționarii și părțile interesateOricare dintre datele dvs. personale relevante, incluzând în special detalii de afaceri, informații despre poziția ocupată și experiențăIncluderea în rapoartele corporative, pentru utilizarea în comunicațiile de afaceri, pentru obținerea unei autorizații de securitate pentru a lucra direct la sediul clientului (in-house)

Obligatie legala

În interesul nostru legitim de a comunica despre afacerea și angajații noștri publicului potrivit ce include clienți, potențiali clienți, acționari și alte părți interesate

Terțe părți la cererea dumneavoastrăDetaliile relevante privind ocuparea forței de muncăLa cererea dvs., pentru a oferi o referință unui potențial nou angajator/detalii despre locul dvs. de muncă unei bănci sau instituții care acordă credite ipotecare

În baza consimțământului dumneavoastră

În interesul nostru legitim de a acționa în mod rezonabil solicitărilor de a furniza datele dvs. personale unor terțe părți


3. Toți colegii

Realizăm anumite activități de prelucrare pentru toți angajații și colaboratorii, indiferent de tipul și stadiul relației pe care o ai cu noi. În măsura în care aceste Date Personale nu sunt colectate de la tine, acestea sunt generate intern prin intermediul managerilor, departamentului de Resurse Umane și departamentului de Salarizare.

Dă click pe linkurile de mai jos pentru a afla mai multe despre aceste activități și despre tipurile de Date Personale pe care le prelucrăm de obicei pentru toți colegii.

În special:

ActivitateDescriere
Raportare

Vom prelucra Datele Personale pentru a analiza tendințele și modelele, care pot include performanța centralizată a personalului/departamentului pentru a lua decizii de afaceri mai bune în ceea ce privește resursele și performanța structurală în cadrul departamentelor și proceselor de afaceri, care au drept finalitate rezultate mai bune de la clienții noștri.

Pentru a face acest lucru, în funcție de natura raportului pe care îl avem cu tine, vom prelucra Informații despre Carieră, Informații de Contact, Informații privind Drepturile, Informații privind Identitatea, Informații privind Locurile de Muncă, Informații privind Plecările, Informații Medicale, Informații despre Rude, Informații privind Salarizarea, Informații privind Performanța, Informații de Resurse Umane, Informații de Reglementare, Informații privind Remunerare, Informații privind Abilitățile; Informații privind Încetarea, Informații privind Instruirea.

Noi prelucrăm aceste Date Personale pentru interesele noastre legitime pentru a înțelege și analiza operațiunile (procesele) noastre de afaceri.

Diversitate, includere și egalitate de șanse

Ca angajator ce oferă șanse egale, monitorizăm și analizăm diversitatea candidaților, precum și a forței de muncă existente. Facem acest lucru pentru a ne asigura că respectăm obligațiile noastre și că promovăm un loc de muncă divers, care promovează egalitatea de șanse pentru toți. Datele Personale pe care le prelucrăm în acest scop sunt Informații privind Identitatea, Informații privind Naționalitatea și Informații privind Diversitatea.

Prelucrăm aceste Date Personale pentru că este necesar pentru performanța intereselor noastre legitime să gestionăm și să monitorizăm egalitatea la locul de muncă.

Informațiile privind Diversitatea reprezintă o Categorie Specială de Date Personale. În măsura în care această activitate este impusă de legislația aplicabilă, prelucrăm aceste date personale pentru a ne conforma obligațiilor legale privind angajarea pentru a raporta anumite informații într-un format statistic. În caz contrar, ne bazăm pe interesul nostru public major de a asigura egalitatea de șanse sau tratamentul între diferite grupuri de persoane.


4. Când aplici pentru o poziție la noi

Când aplici pentru o poziție în cadrul companiei noastre, îți vom prelucra Datele Personale pentru a gestiona și administra aplicația ta.

Dă click pe linkurile de mai jos pentru a afla mai multe despre aceste activități și despre tipurile de Date Personale pe care le prelucrăm în mod obișnuit în legătură cu recrutarea și selecția candidaților.

În special:

ActivitateDescriere
Acceptarea candidaturii

Trebuie să știm cine ești și să te identificăm pentru a putea lua legătura cu tine în privința candidaturii tale cu noi.

Folosim Informațiile de Contact, Informațiile privind Identitatea și Informațiile privind Naționalitatea pentru a-ți stabili identitatea și a-ți accepta candidatura. De asemenea, putem folosi și Informațiile de Reglementare dacă aplici pentru o poziție care necesită anumite calificări din punct de vedere juridic.

Facem acest lucru pentru a ne pregăti să încheiem un contract cu tine și pe baza interesului nostru legitim de a fi conformi cu obligațiile legale/statutare.

Vom putea adăuga elemente noi la informațiile pe care ni le-ai furnizat atunci când facem verificările privind identitatea și atunci când analizăm candidatura. Orice Date Personale noi vor fi generate intern, prin intermediu departamentului de Resurse Umane sau al echipei de management.

Dacă candidatura ta este gestionată de o agenție de recrutare sau de o terță persoană care acționează în numele nostru, aceste informații vor fi primite de la agenție sau de la terța persoană.

Diversitate, includere și egalitate de șanse

În timpul procesului de recrutare, vom comunica cu tine privind candidatura.

Îți vom prelucrare Informațiile de Contact și Informațiile privind Identitatea pentru a face acest lucru.

Facem acest lucru pentru a ne pregăti să încheiem un contract cu tine și pe baza interesului nostru legitim de a gestiona un proces eficient de recrutare.

Conținutul oricărei comunicări cu tine din partea noastră (indiferent că vorbim de aplicația ta sau de chestiuni conexe) va fi generat de recrutorii noștri, personalul de la departamentul de Resurse Umane și echipele de management.

Analiză și selecție

Pentru analiza în ce măsură te potrivești unei anumite poziții, vom colecta și prelucra Datele Personale. Această analiză include analiza calificărilor tale, istoricul educațional, experiența de muncă și abilități pe care le vom compara cu cele ale altor candidați și cu cerințele specifice respectivului loc.

Vom prelucra Informațiile privind Identitatea, Informațiile privind Angajarea, Informațiile privind Abilitățile pentru scopul menționat anterior. De asemenea, putem folosi Informațiile de Reglementare dacă aplici pentru o poziție care necesită anumite calificări din punct de vedere juridic.

Facem acest lucru pentru a ne pregăti să încheiem un contract cu tine și pe baza interesului nostru legitim de a ne asigura că alegem cei mai buni candidați pentru companie. Pentru rolurile care necesită anumite calificări, prelucrăm de asemenea aceste informații pe baza interesului nostru legitim de a fi conform cu obligațiile noastre legale sau statutare.

Vom putea adăuga elemente noi la informațiile pe care ni le-ai furnizat pe parcursul procesului de recrutare. Aceste activități pe care le facem pot include o revizuire a candidaturii, discuții interne, interviuri cu tine și feedback intern și este foarte probabil să fie generate Date Personale suplimentare în ceea ce te privește de către tine, managerii noștri, departamentul de Resurse Umane și recrutori.

Verificările de fond

Trebuie să facem verificări înainte să te angajăm (inclusiv prin verificarea recomandărilor) pentru a confirma anumite aspecte relevante precum statusul creditelor, identitatea, istoricul angajărilor și calificările profesionale. Facem aceste verificări pentru a ne proteja afacerea, clienții și personalul.

Datele Personale pe care le vom revizui în acest scop pot include Informațiile de Contact, Informațiile privind Identitatea, Informațiile privind Locurile de Muncă, Informațiile privind Naționalitatea, Informațiile privind Angajarea și Informațiile privind Verificările.

Facem acest lucru pe baza interesului nostru legitim de a ne proteja afacerea, clienții și angajații.

Furnizorii noștri de servicii externe ne pot ajuta în acest proces de verificare. Ei ne pot furniza Date Personale suplimentare în ceea ce te privește sub forma rezultatelor verificărilor sau al unor rapoarte. De asemenea, vom putea genera și Date Personale suplimentare atunci când revizuim intern rezultatele de către manageri, departamentul de Resurse Umane sau recrutori.

Suplimentar, vom primi de asemenea referințe despre tine de la foștii angajatori sau alte persoane de referință pe care ni le vei furniza.

Verificări de fond suplimentare – obligații legale

Dacă aplici pentru o poziție unde din punct de vedere legal există anumite cerințe (ie. consilier juridic, medic, avocat, consultant fiscal, evaluator, instructor de fitness etc.), suntem nevoiți să parcurgem verificări de fond suplimentare pentru a ne asigura că îndeplinești cerințele legale pentru respectivele poziții.

Pe lângă verificările menționate anterior, va trebui de asemenea să parcurgem verificări pentru a confirma că îndeplinești aceste cerințe pentru a deține pozițiile respective. Facem aceste verificări pentru a ne proteja afacerea, clienții și personalul și pentru a fi totodată în linie cu cerințele legale/statutare.

De asemenea, trebuie să ne asigurăm că obținem referințele legale corecte, așa cum sunt cerute de legislația aplicabilă (ie. putem face verificări la autoritățile competente pentru a le cere să ne confirme că într-adevăr deții respectiva calitate).

Datele Personale pe care le vom revizui în acest scop pot include Informațiile de Contact, Informațiile privind Identitatea, Informațiile privind Locurile de Muncă, Informațiile privind Naționalitatea, Informațiile privind Angajarea, Informațiile de Reglementare și Informațiile privind Verificările.

Facem acest lucru pe baza interesului nostru legitim de a ne proteja afacerea, clienții și angajații și pentru a fi conformi cu obligațiile noastre legale/statutare.

Furnizorii noștri de servicii externe ne pot ajuta în acest proces de verificare. Ei ne pot furniza Date Personale suplimentare în ceea ce te privește sub forma rezultatelor verificărilor sau al unor rapoarte. De asemenea, vom putea genera și Date Personale suplimentare atunci când revizuim intern rezultatele de către manageri, departamentul de Resurse Umane sau recrutori.

Suplimentar, vom primi de asemenea referințe despre tine de la foștii angajatori sau alte persoane de referință pe care ni le vei furniza.

Verificarea cazierului judiciar

Pe lângă verificările de fond menționate anterior, vom putea efectua analize și verificări privind cazierul judiciar acolo unde este necesar pentru a ne proteja afacerea și clienții.

Datele Personale pe care le vom revizui în acest scop pot include Informațiile de Contact, Informațiile privind Identitatea, Informațiile privind Locurile de Muncă, Informațiile privind Naționalitatea, Informațiile privind Angajarea, Informațiile de Reglementare și Informații privind Cazierul Judiciar.

Facem acest lucru pe baza interesului nostru legitim de a ne proteja afacerea, clienții și angajații și pentru a fi conformi cu obligațiile noastre legale/statutare.

Atunci când prelucrăm Informații privind Cazierul Judiciar, facem această prelucrare a Datelor Personale pe baza interesului public major.

Furnizorii noștri de servicii externe ne pot ajuta în acest proces de verificare. Ei ne pot furniza Date Personale suplimentare în ceea ce te privește sub forma rezultatelor verificărilor sau al unor rapoarte.

Dreptul la muncă

Trebuie să ne asigurăm că toți candidații care au trecut de procesul de recrutare au dreptul de a munci în cadrul companiei noastre înainte de a începe efectiv munca la noi.

Datele Personale pe care le prelucrăm în acest sunt Informațiile de Contact, Informațiile privind Identitatea și Informațiile privind Naționalitatea.

Dacă trebuie să te ajutăm cu obținerea vizei, a permisului de muncă sau a altor cerințe/documente privind imigrare, vom avea nevoie de informații suplimentare pentru acest scop, cum ar fi Informațiile privind Rudele, Informațiile despre Angajare și Informațiile despre Abilități.

Vom prelucra aceste Date Personale pentru a fi conformi cu obligațiile noastre legale.

Vom putea prelucra Datele Personale pe care le vom primi în ceea ce privește aplicația ta pentru viză/permis de la agențiile de imigrare sau alte instituții/autorități guvernamentale, specialiștii noștri în imigrare (fie interni, fie externi), departamentul de Resurse Umane, echipa de management și recrutori.

Ofertarea/instalarea la locul de muncă

Dacă dorim să-ți facem o oferă pentru o poziție în cadrul companiei, va trebui să-ți folosim Datele Personale pentru a-ți face o oferă și pentru a genera documentația necesară.

Datele Personale pe care le vom putea prelucra în cadrul acestui proces pot include Informațiile de Contact, Informațiile privind Identitatea, Informațiile privind Locurile de Muncă, Informațiile privind Drepturile, Informațiile privind Angajarea, Informațiile privind Remunerația, Informațiile privind Abilitățile, Informațiile de Reglementare (acolo unde este cazul) și anumite Informații privind Verificările. Dacă alegi să accepți oferta noastră de muncă, va trebui să prelucrăm o parte din Datele Personale de mai sus și Informațiile privind Rudele și Informațiile privind Salarizarea.

Facem acest lucru pentru a ne pregăti să încheiem un contract cu tine și pe baza interesului nostru legitim de a te încadra în companie și a fi conformi cu obligațiile noastre legale/statutare


În calitate de angajat

Vom colecta, folosi și partaja Datele Personale care te privesc dacă lucrezi în cadrul companiei noastre. Dacă aceste Date Personale nu sunt colectate de la tine, sunt generate intern prin procesele noastre de management, departamentul de Resurse Umane și departamentul de Salarizare.

Dă click pe linkurile de mai jos pentru a afla mai multe despre aceste activități și despre tipurile de Date Personale pe care le prelucrăm în mod obișnuit în legătură cu acest proces.

În special:

Gestionarea relației noastre

Îți vom prelucra Datele Personale pentru a ne asigura că termenii și condițiile contractuale cu noi sunt administrate eficient. Acest lucru include și să-ți răspundem la întrebări prin intermediul departamentului de Resurse Umane sau de către alte persoane însărcinate cu această responsabilitate, gestionarea istoricului tău de muncă, prin intermediul unor softuri sau prin altă modalitate, precum și orice altă acțiune/operațiune de management pe care o vom lua în relație cu tine.

Pentru a face acest lucru, va trebui să prelucrăm Informațiile de Contact, Informațiile despre Carieră, Informațiile privind Identitatea, Informațiile despre Locurile de Muncă, Informațiile privind Drepturile, Informațiile despre Concedii, Informațiile Medicale, Informațiile privind Naționalitatea, Informații privind Rudele, Informațiile despre Salarizare, Informațiile privind Performanța, Informațiile privind Angajarea, Informațiile de Reglementare (dacă este cazul), Informații privind Remunerația, Informații privind Abilitățile, Informațiile privind Terminarea și Informații privind Verificările.

Prelucrăm aceste Date Personale pentru că este necesar pentru executarea contractului nostru cu tine și pentru a ne conforma obligațiilor noastre legale/statutare.

Informațiile Medicale reprezintă o Categorie Specială de Date Personale. În măsura în care Informațiile Personale sunt prelucrate, acest lucru este făcut pe baza obligațiilor legale pe care le avem în temeiul legislației muncii față de tine și eventual al consimțământului pe care ni-l oferi sau al interesului nostru legitim.

Date Personale pot fi de asemenea generate de echipa care se ocupă de sănătate sau de furnizori de servicii terți, inclusiv cei care ne asistă la efectuarea verificărilor de fond.

Beneficii/recompense

Îți vom prelucra Datele Personale pentru a ne asigura că primești beneficiile și recompensele aplicabile relației pe care o ai cu noi.

Pentru a face acest lucru, vom prelucra Informațiile de Contact, Informațiile despre Carieră, Informațiile privind Identitatea, Informațiile despre Locurile de Muncă, Informațiile privind Drepturile, Informațiile despre Concedii, Informațiile privind Naționalitatea, Informații privind Rudele, Informațiile privind Performanța, Informații privind Remunerația, Informații privind Abilitățile și Informațiile privind Terminarea.

Prelucrăm aceste Date Personale pentru că este necesar pentru executarea contractului nostru de muncă/colaborare și pentru interesul nostru legitim de a ne asigură că recompensăm angajații noștri în mod adecvat.

Datele Personale vor fi împărtășite cu furnizorii noștri de servicii externi (acolo unde este cazul), precum și cu alte companii din grup/afiliați care pot oferi servicii descrise în această Notă de Informare.

Plată

Își vom prelucra Datele Personale pentru a ne asigura că termenii contractului sunt administrați eficient, inclusiv în legătură cu plata.

Pentru a face acest lucru, îți vom prelucra Informațiile de Contact, Informațiile despre Carieră, Informațiile privind Identitatea, Informații privind Remunerația, Informațiile privind Drepturile, Informațiile despre Concedii, Informațiile despre Salarizare și Informațiile privind Terminarea.

Prelucrăm aceste Date Personale întrucât sunt necesare la executarea contractului pe care îl avem cu tine.

Vom putea primi și împărtăși informații de la terțe persoane cu scopul de a gestiona această activitate, precum autoritățile fiscale.

Gestionarea tuturor tipurilor de concedii, inclusiv concediul anual de odihnă, zilele libere acordate de companie, concediul medical și toate celelalte tipuri de concedii legale/statutare

Îți vom prelucra Datele Personale pentru a putea gestiona toate tipurile de concedii, inclusiv concediul anual de odihnă, zilele libere acordate de companie, concediul medical și toate celelalte tipuri de concedii legale/statutare.

Pentru a face acest lucru, îți vom prelucra Informațiile de Contact, Informațiile despre Carieră, Informațiile privind Identitatea, Informațiile privind Remunerația, Informațiile privind Drepturile, Informațiile despre Concedii, Informațiile despre Salarizare, Informațiile privind Rudele și Informațiile privind Terminarea.

Prelucrăm aceste Date Personale întrucât sunt necesare la executarea contractului pe care îl avem cu tine.

Informațiile Medicale sunt o Categorie Specială de Date Personale. Atunci când prelucrăm Informațiile Medicale, o facem pe baza obligațiilor noastre legale față de tine, prevăzute de legislația muncii, care include obligații privind sănătatea și securitatea la locul de muncă și eventual al consimțământului pe care ni-l oferi sau al interesului nostru legitim. Furnizorii noștri de servicii de sănătate interni și externi fac acest proces pentru medicina ocupațională și, în special, pentru a-ți evalua capacitatea de muncă (SSM).

Dacă este necesar să beneficiezi de o evaluare medicală, poți furniza anumite Informații Medicale direct echipei/furnizorului care se ocupă de acest proces. Informațiile regăsite în acest raport medical ne vor fi furnizate de echipa/furnizorul de sănătate care se ocupă de acest aspect.

Reorganizarea afacerii

Îți vom prelucra Datele Personale la anumite intervale de timp pentru a ne ajuta să conducem afacerea în mod eficient și să gestionăm/implementăm anumite schimbări necesare.

Pentru a face acest lucru, îți vom prelucra Informațiile de Contact, Informațiile despre Carieră și Informațiile privind Performanța.

Vom putea de asemenea prelucra Informații privind Remunerația, Informații privind Abilitățile și Informații privind Terminarea.

Vom prelucra Datele Personale în scopul nostru legitim de a ne asigura că afacerea este condusă în mod eficient și că suntem conformi obligațiilor noastre legale/statutare.

În funcție de modalitatea de reorganizare, vom putea fi nevoiți să împărtășim Datele Personale cu terțe persoane ca urmare a acestei activități.

Conformitate legală și statutară

Îți vom prelucra Datele Personale pentru a fi conformi obligațiilor noastre legale și statutare în relație cu autoritățile/instituțiile statului, obligațiile privind sănătatea și siguranța, timpul de lucru și orice alte obligații legale/statutare impuse de către autorități/instituții publice, organisme de certificare, companii de asigurări sau alte asemenea.

Pentru a face acest lucru, vom prelucra Informațiile de Contact, Informațiile despre Carieră, Informațiile privind Identitatea, Informațiile privind Remunerația, Informațiile privind Drepturile, Informațiile privind Concediile, Informațiile despre Salarizare, Informațiile privind Rudele, Informațiile privind Terminarea, Informațiile privind Verificările și Informațiile privind Instruirea.

Prelucrăm aceste Date Personale pentru că este necesar să fim conformi obligațiilor noastre legale și pe baza interesului nostru legitim de a fi conform cu obligațiile statutare.

Informațiile Medicale reprezintă o Categorie Specială de Date Personale. Atunci când Informațiile Medicale sunt prelucrate, acest lucru este făcut pentru ducerea la îndeplinire a obligațiilor legislației dreptului muncii, care includ și obligațiile noastre privind sănătatea și securitatea la locul de muncă.

Este posibil să fim nevoiți să împărtășim Datele Personale cu autorități de reglementare, autorități publice, autorități/instituții guvernamentale, consilieri juridici și alte terțe persoane în acest scopuri.

Din când în când e posibil să ni se ceară să furnizăm informații despre forța noastră de muncă către autoritățile de reglementare sau de supraveghere sau de către alte autorități/instituții publice sau să îndeplinim anumite cerințe legale de divulgare a acestor informații care parte a unui proces sau a unui ordin judecătoresc. Aceste cereri pot acoperi o plajă mare de probleme, inclusiv comportament financiar, protecția datelor, taxe și fiscalitate, dreptul muncii, atât național, cât și internațional.

Protejarea afacerii

Avem implementate activități de prelucrare pe timpul relației tale de muncă care sunt menite să asigure că operațiunile noastre de business sunt protejate. Aceste activități includ atât comportamentul cât și activitatea angajaților noștri și folosirea sistemelor noastre.

Pentru a face acest lucru, vom putea prelucra orice Date Personale sunt deținute pe sistemele noastre. Vom putea de asemenea prelucra în mod incidental Categorii Speciale de Date Personale sau Informații privind Cazierul Judiciar.

Prelucrăm aceste Date Personale întrucât este necesar să fim conformi cu obligațiile noastre legal și în baza interesului nostru legitim de a fi conformi cu obligațiile noastre de reglementare, de a ne proteja afacerea, de a monitoriza folosirea sistemelor noastre și a activelor regăsite și de a gestiona activitățile și comportamentul angajaților noștri.

În măsura în care prelucrăm Categorii Speciale de Date Personale sau Informații privind Cazierul Judiciar, prelucrăm aceste Date Personale în baza interesului public major.

În anumite circumstanțe, datele pot fi colectate în mod indirect prin dispozitive de monitorizare, CCTV, înregistrări telefonice și log-uri, precum și log-uri de Internet și e-mail) dacă și în conformitate cu prevederile legii aplicabile. În aceste circumstanțe, datele pot fi colectate de noi sau de o terță parte care acționează ca un furnizor al serviciilor relevante.

Investigații, plângeri, anchete disciplinare, plângeri și managementul performanței

În calitate de afacere responsabilă, vom putea să îți prelucrăm Datele Personale pentru procese de resurse umane, precum acțiuni disciplinare sau plângeri sau cu scopul managementului performanței. Vei găsi aceste politici în documentele noastre interne, puse la dispoziție.

Datele Personale pe care le vom prelucra pentru aceste scopuri sunt Informațiile privind Resursele Umane și Informațiile privind Performanța.

În funcție de circumstanțe, vom putea prelucra de asemenea alte categorii de Date Personale, inclusiv Informații de Contact, Informații privind Identitatea, Informații privind Locul de Muncă, Informații privind Concediile, Informații Medicale, Informații privind Angajarea, Informații de Reglementare (dacă este cazul), Informații privind Abilitățile, Informații privind Instruirea și Informații privind Verificările.

Vom prelucra aceste Date Personale în scopul nostru legitim de a ne proteja afacerea și clienții. De asemenea, vom prelucra aceste Date Personale pentru a ne asigura conformitatea cu obligațiile legale.

Informațiile Medicale sunt o Categorie Specială de Date Personale. Atunci când prelucrăm Informațiile Medicale, o facem pe baza obligațiilor noastre legale față de tine, prevăzute de legislația muncii, care include obligații privind sănătatea și securitatea la locul de muncă și eventual al consimțământului pe care ni-l oferi sau al interesului nostru legitim. Furnizorii noștri de servicii de sănătate interni și externi fac acest proces pentru medicina ocupațională și, în special, pentru a-ți evalua capacitatea de muncă (SSM).

Vom putea de asemenea prelucra Categorii Speciale de Date Personale sau Informații privind Cazierul Judiciar pentru aceste scopuri. În cazul în care vom face acest lucru, vom prelucra Datele Personale pe baza interesului public major.

Vom putea obține o pare din Datele Personale de mai sus de la alți colegi, inclusiv angajați colaboratori. Unde este aplicabil, Datele Personale pot fi de asemenea generate de către echipa care se ocupă de sănătatea ocupațională.

Managementul Abilităților

Îți vom prelucra Datele Personale pentru a ne asigura că gestionăm în mod eficient talentul și abilitățile tale în cadrul afacerii noastre.

Pentru a face acest lucru, vom prelucra Informațiile privind Cariera, Informațiile privind Locurile de Muncă, Informațiile privind Angajarea, Informațiile privind Abilitățile, Informațiile privind Performanța.

Vom prelucra aceste Date Personale pentru scopul nostru legitim de a ne asigura că gestionăm talentul personalului în mod eficient.

Învățare și dezvoltare

Îți vom prelucra Datele Personale pentru a ne asigura că primești trainingul și cunoștințele necesare pentru a-ți duce la îndeplinirile rolul și a te dezvolta în general.

Pentru a face acest lucru, vom prelucra Informațiile de Contact, Informațiile privind Identitatea, Informațiile privind Locurile de Muncă și Informațiile privind Instruirea.

Prelucrăm aceste Date Personale în scopul nostru legitim de a ne asigura că angajații noștri primesc trainingurile și dezvoltarea necesare.

Vom putea împărtăși aceste Date Personale cu furnizori de traininguri externi în acest scop și vom putea primi anumite Date Personale despre tine în schimb.

Comunicare

Îți vom prelucra Datele Personale pentru a putea comunica cu tine, inclusiv în relație cu update-uri care privesc afacerea noastră, modificări în modul de lucru, produse și servicii noi și încercări/testări de produse.

Pentru a face acest lucru, îți vom prelucra Informațiile de Contact, Informațiile privind Identitatea și Informațiile privind Locurile de Muncă.

Vom prelucra aceste Date Personale întrucât este necesar pentru executarea contractului de muncă pe care-l avem cu tine și pentru interesul nostru legitim de a ne asigura că comunicăm în mod eficient cu oamenii noștri și că ne ducem la îndeplinirile scopurile noastre generale de business.

Chestionare

Îți vom prelucra Datele Personale în scopul efectuării de sondaje sau alte modalități prin care putem cere feedback.

Pentru a face asta, vom prelucra Informațiile de Contact, Informațiile privind Identitatea, Informațiile privind Performanța pe care le vom obține din datele stocate intern.

De asemenea, vom colecta informații suplimentare de la tine în timpul acestor anchete/sondaje, deși veți avea posibilitatea de a decide dacă dorești să furnizezi astfel de date suplimentare în momentul sondajului.

Răspunsul la aceste sondaje va fi complet voluntar.

Putem combina răspunsurile tale din sondaj cu alte răspunsuri și cu datele demografice care sunt deja despre tine în sistemele interne de resurse umane. De asemenea, putem combina răspunsurile tale răspunsurile oferite la sondajele trecute și viitoare.

Cu excepția cazului în care ți se notifică altfel, majoritatea studiilor efectuate de companie au drept rezultat rapoarte agregate care sunt distribuite diferitelor funcții din cadrul companiei, inclusiv managerilor seniori din cadrul companiei în scopurile prezentate mai jos. Aceste rapoarte pot fi, de asemenea, utilizate de companie și de terțe părți pentru cercetare generală, analiză de date și scopuri statistice.

Atât Datele Personale utilizate pentru efectuarea anchetelor/sondajelor cât și Datele Personale colectate și utilizate în timpul anchetelor/sondajelor sunt prelucrate deoarece este necesar pentru interesul noastru legitime să îmbunătățim comunicarea, să revizuim relațiile cu personalul, să evaluăm nivelurile de implicare și satisfacție și să îmbunătățim modalitățile de lucru sau pentru orice alt scop care îți este comunicat în momentul anchetei/sondajului.

Informațiile privind Diversitatea sunt o Categorie Specială de Date Personale. În măsura în care prelucrăm informațiile privind diversitatea în anchete sau sondaje, acestea vor fi prelucrate și gestionate conform celor prezentate în cadrul secțiunii Diversității, Includerii și Egalității de Șanse.

Dacă folosim o terță parte pentru a ne ajuta să furnizăm și să colaționăm ancheta/sondajul, Datele Personale vor fi prelucrate de acea terță parte în scopurile menționate mai sus.

Mobilitate

Vom prelucra Datele Personale ca parte a obligației noastre legale în curs de desfășurare de a te asigura că ai dreptul de a lucra în România (sau în orice altă țară în care lucrezi în cadrul companiei noastre) și pentru a te asigura că, în cazul în care locul de muncă este relocat vreodată, ai dreptul de a lucra în țara respectivă.

Pentru a face acest lucru, vom prelucra Informațiile privind Identitatea, Informațiile privind Locurile de Muncă, Informațiile privind Drepturile, Informațiile privind Concediile, Informațiile privind Naționalitatea, Informațiile privind Rudele, Informațiile privind Salarizarea, Informațiile privind Remunerația și Informațiile privind Terminarea.

Vom prelucra aceste Date Personale pentru a asigura conformitatea cu obligațiile noastre legale/statutare.

Vom putea împărtăși Datele Personale cu organizații, autorități și instituții guvernamentale și cu consultanți în legătură cu acest scop.

Gestionarea încetării relației

La terminarea relației noastre de muncă, prelucrăm Datele Personale pentru a gestiona plecarea ta.

Pentru a face acest lucru, vom prelucra Informații de Contact, Informații privind Identitatea, Informații privind Locurile de Muncă și Informații privind Terminarea.

Prelucrăm aceste Date Personale întrucât este necesar pentru executarea contractului de muncă cu tine și pe baza interesului nostru legitim de a ne asigura că încetarea relației de muncă este gestionată în mod eficient.

Interviurile de Plecare

La terminarea relației noastră de muncă, vom putea prelucra Datele Personale ca parte a procesului nostru de încetarea a relației de muncă, pentru a înțelege motivele plecării și a vedea dacă putem îmbunătăți operațiunile.

Pentru a face asta, vom prelucra Informațiile de Contact, Informațiile privind Identitatea, Informațiile privind Locurile de Muncă, Informațiile privind Performanța și Informațiile privind Terminarea.

Vom prelucra aceste Date Personale în scopul nostru legitim de a asigura operațiuni și procese de afaceri eficiente.

Pensii

Vom prelucra Datele Personale pentru a-ți furniza și administra pensia.

Pentru a face acest lucru, va trebui să prelucrăm Informațiile de Contact, Informațiile privind Identitatea, Informațiile privind Locurile de Muncă, Informațiile privind Drepturile, Informațiile privind Concediile, Informațiile Medicale, Informațiile privind Naționalitatea, Informațiile privind Rudele, Informațiile privind Salarizarea, Informațiile privind Remunerația și Informațiile privind Terminarea.

Vom prelucra aceste Date Personale pentru că este necesar pentru executarea contractului nostru cu tine.

Informațiile Medicale sunt o Categorie Specială de Date Personale. Atunci când prelucrăm Informațiile Medicale, o facem pe baza obligațiilor noastre legale față de tine, prevăzute de legislația muncii și a securității sociale, precum dreptul la pensie.

Ca parte a acestei activități, Datele Personale pot de asemenea fi generate de către alte persoane care ne asistă în administrarea și gestionarea pensiei.

De asemenea, în măsura în care alegem să îți ofer servicii de pensie privată facultativă ca un beneficiu al relației tale cu noi, dincolo de obligația legală, vom furniza Datele Personale respectivilor furnizori de servicii cu care avem stabilite relații contractuale, pentru ca tu să te bucuri de aceste beneficii.

Asigurări medicale și alte tipuri de asigurări

Dacă ești eligibil să participi în schemele de asigurări de sănătate private, asigurări de viață, asigurări de accident sau alte asemenea asigurări, vom prelucra Datele Personale pentru scopul de a te include în aceste scheme.

Pentru a face acest lucru, vom prelucra Informațiile de Contact, Informațiile privind Identitatea, Informațiile privind Locurile de Muncă, Informațiile privind Drepturile, Informațiile privind Concediile, Informațiile Medicale, Informațiile privind Naționalitatea, Informațiile privind Rudele, Informațiile privind Salarizarea, Informațiile privind Remunerația și Informațiile privind Terminarea.

Vom prelucra Informațiile Medicale în legătură cu aceste scheme, precum și alte informații despre sănătatea familiei tale, acolo unde este necesar și oportun.

Vom prelucra aceste Date Personale pentru că este necesar pentru executarea contractului cu tine.

Informațiile Medicale sunt o Categorie Specială de Date Personale. Atunci când prelucrăm Informațiile Medicale despre familia ta, o facem pe baza necesității de a ne conforma obligațiilor de asigurare față de tine și față de familia ta.


5. După ce pleci de la noi

Vom fi nevoiți să prelucrăm anumite Date Personale despre tine după ce relația noastră încetează.

Dă click pe linkurile de mai jos pentru a afla mai multe despre aceste activități și despre tipurile de Date Personale pe care le prelucrăm în mod obișnuit după ce relația noastră s-a terminat.

În special:

ActivitateDescriere
Stocarea înregistrărilor

Îți vom prelucra Datele Personale cu scopul de a menține anumite înregistrări care sunt necesare ulterior terminării relației cu noi. Pentru mai multe detalii, poți citi Politica noastră privind stocarea datelor personale sau contactează-ne.

Pentru a face asta, vom prelucra Informațiile de Contact, Informațiile privind Identitatea și Informațiile privind Naționalitatea.

Vom prelucra aceste Date Personale pentru a ne asigura că suntem conformi cu obligațiile noastre legale și pentru interesul nostru legitim de a păstra înregistrările pentru scopurile noastre comerciale și pentru a ne apăra în cazul unor procese judiciare.

Taxe și plăți

Vom prelucra Datele Personale cu scopul de a ne conforma obligațiilor noastre legale privind taxele și fiscalitatea și pentru a ne asigura că ne îndeplinim obligațiile contractuale față de tine.

Pentru a face acest lucru, vom prelucra Informațiile privind Remunerația și Informațiile privind Terminarea.

Vom prelucra aceste Date Personale întrucât este necesar pentru executarea contractului nostru cu tine și pentru a fi conformi cu obligațiile noastre legale.

Referințe

Îți vom prelucra Datele Personale ca urmare a terminării relației noastre contractuale pentru a putea răspunde oricăror cereri de referințe din partea altor persoane și pentru a răspunde oricăror revendicări legale sau altor tipuri de cereri care sunt făcute împotriva ta.

Acest lucru include, dar nu este limitat la furnizarea informațiilor către autoritățile de reglementare.

Pentru a face acest lucru, vom prelucra Informațiile de Contact, Informațiile de la Resurse Umane, Informațiile privind Identitatea, Informațiile privind Locurile de Muncă, Informațiile privind Concediile, Informațiile privind Performanța, Informațiile privind Naționalitatea, Informațiile privind Rudele, Informațiile privind Salarizarea, Informațiile privind Remunerația, Informațiile privind Abilitățile, Informațiile privind Terminarea și Informațiile privind Verificările.

Vom prelucra aceste Date Personale pe baza interesului nostru legitim de a ne proteja și apăra afacerea împotriva oricăror revendicări legale sau cereri și, dacă este aplicabil, pentru a ne conforma obligațiilor legale, de reglementare sau statutare atunci când trebuie să furnizăm o referință.

Datele Personale pot fi generate de furnizori terță parte care ne ajută la verificările de fond.


6. Drepturile tale legale

Ai drepturi legale oferite de legislația privind protecția datelor în legătură cu Datele Personale. Dă click pe linkurile de mai sus pentru a afla mai multe despre drepturile pe care le ai.

• Ai dreptul de acces la Datele Personale

• Ai dreptul de a corecta/modifica Datele Personale

• Ai dreptul de a restricționa modul în care utilizăm Datele Personale

• Ai dreptul de a te opune modului în care utilizăm Datele Personale

• Ai dreptul de a ne cere să-ți transferăm Datele Personale către o altă organizație

• Ai dreptul de a înțelege cum îți protejăm informațiile transferate în afara SEE

• Ai dreptul de a afla mai multe despre cum folosim Datele Personale

Îți putem solicita dovada identității atunci când faci o cerere prin care îți exerciți oricare dintre aceste drepturi. Facem acest lucru pentru a ne asigura că dezvăluim informații sau schimbăm detaliile contului acolo unde știm că avem de-a face cu persoana potrivită.

Nu vom cere o taxă, decât dacă considerăm că cererea ta este neîntemeiată, repetitivă sau excesivă. În cazul în care este necesară o taxă, te vom informa înainte de a-ți procesa cererea.

Scopul nostru este de a răspunde tuturor solicitărilor valide în termen de 30 zile. Cu toate acestea, ar putea dura mai mult dacă solicitarea este deosebit de complicată sau dacă ai făcut mai multe solicitări. Te vom anunța întotdeauna dacă credem că un răspuns va dura mai mult de o lună. Pentru a grăbi răspunsul nostru, îți putem cere să ne furnizezi mai multe detalii despre ceea ce dorești să primești.

S-ar putea să nu putem întotdeauna să răspundem în totalitate cererii tale, de exemplu dacă ar avea un impact asupra obligației de confidențialitate pe care o avem față de alte persoane sau dacă suntem în mod legal îndreptățiți să rezolvăm cererea într-un mod diferit.

7. Drepturile tale

DrepturiInformații suplimentare
Acces

Ne poți cere:

• să îți confirmăm dacă îți prelucrăm datele cu caracter personal;

• să îți punem la dispoziție o copie a acestor date;

• să îți dăm alte informații despre datele tale cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, pentru ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi ai, cum poți face o plângere, de unde am obținut datele tale, dacă aceste informații nu se regăsesc deja în această notă de informare.

RectificareaNe poți solicita să îți completăm/modificăm datele tale personale pentru a fi conforme cu realitatea.
Ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”)

Ne poți solicita să îți ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

• acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau

• ți-ai retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau

• dai curs unui drept legal de a te opune; sau

• datele au fost prelucrate ilegal; sau

• ne revine o obligație legală în acest sens.

Nu suntem obligați să dăm curs acestei cereri în cazul în care prelucrarea datelor tale personale este necesară pentru:

• respectarea unei obligații legale; sau

• constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

precum și alte circumstanțe, însă acestea două sunt cele mai probabile.

Restricționarea prelucrării datelor

Ne poți cere să restricționăm prelucrarea datelor tale personale în următoarele cazuri:

• contești exactitatea datelor tale personale, dar pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor;

• prelucrarea este ilegală și nu ești de acord cu ștergerea datelor cu caracter personal, dar ne soliciți în schimb restricționarea prelucrării lor;

• nu mai avem nevoie de datele tale personale, dar ni le soliciți pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

• te opui prelucrării datelor tale personale, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale noastre prevalează asupra celor ale tale.

Portabilitatea datelor

Ne poți solicita să îți transmitem datele cu caracter personal care te privesc și pe care ni le-ai furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și ai dreptul de a transmite aceste date altui operator, în următoarele cazuri:

• prelucrarea se bazează pe consimțământ;

• prelucrarea este efectuată prin mijloace automate

Opoziția

Ai dreptul de a te opune prelucrării atunci când: (a) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public, (b) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de noi sau de o parte terță, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.

În asemenea caz, nu mai prelucrăm datele tale cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Luarea deciziilor automate

Ai dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produc efecte juridice ce te privesc sau care te afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Aceste drept are anumite limitări, anume:

• decizia automată este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între tine și noi;

• decizia este autorizată conform normelor legale;

• avem consimțământul tău explicit în acest sens.

În asemenea caz, trimite-ne o cerere pentru ca datele tale personale să fie supuse unui proces manual de prelucrare.


8. Contactează-ne

Datele noastre de contact

Mai jos găsești și datele noastre de identificare și de contact:

DenumireAmRest Coffee S.R.L.
Sediul socialStr. Grigore Cobalcescu nr. 46, etaj 2, camera 11, orasul Bucuresti, Sectorul 1, România
Număr registrul comerțuluiJ40/21510/2006
Cod unic identificare
20119287
Telefon:0758034418
E-maildporomania@amrest.eu
DPOLegal Company & Tax Hub SRL

În măsură în care ai nelămuriri, observații sau reclamații cu privire la noi sau la datele personale pe care le prelucrăm pentru tine, ne poți trimite oricând un e-mail la adresa de mai sus.

Datele autorității de supraveghere

Dacă crezi că apare o problemă cu prelucrarea datelor personale, o să te rugăm să ne trimiți mai întâi o cerere la adresa menționată anterior - vom depune toate eforturile pentru a rezolva cererea ta în cel mai scurt timp, pe cale amiabilă.

De asemenea, poți depune o plângere la autoritatea de supraveghere a datelor cu caracter personal. Pentru România, datele de contact le găsești mai jos:

NumeAutoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
AdresaB-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România
Telefon:+40.318.059.211 sau +40.318.059.212
E-mailanspdcp@dataprotection.ro

9. Glosar de termeni

TermenExplicații suplimentare
GrupÎnseamnă companiile care pot face parte din același grup economic, controlate de aceleași persoane, conform definiției din legislația aplicabilă.
Informații despre CarierăInclude preferințele de carieră, interesele de carieră, disponibilitatea de a călători sau de a se reloca.
Informații despre Cazierul JudiciarInclud informații privind condamnările penale (executate sau neexecutate) și dosarele penale aflate pe rolul instanțelor.
Informații de ContactInclud adresa poștală și copii ale documentelor care dovedesc această adresă poștale, număr de telefon (personal și de muncă), număr de telefon mobil (personal și de muncă), adresă de e-mail (personală și de muncă) și orice schimbare de adresă.
Operator de DateÎnseamnă o persoană fizică sau juridică (precum o companie) care determină mijloacele și scopurile prelucrării Datelor Personale. De exemplu, compania care încheie un contract cu tine va fi Operatorul de Date întrucât determină cum va colecta Datele Personale de la tine, scopul pentru care le colectează și scopurile pentru care le folosește.
Informații privind DiversitateaInclude informații despre credințele religioase, informații privind sănătatea (inclusiv dizabilități), orientare sexuală, rasă și etnicitate.
SEEÎnseamnă Spațiul Economic European, care include toate țările membre UE și Irlanda, Liechtenstein și Norvegia.
Țările UESunt Belgia, Bulgaria, Croația, Republica Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Lituania, Letonia, Luxembourg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.
Informații privind DrepturileÎnseamnă drepturile pe care le ai din punct de vedere legal sau statutar, inclusiv beneficii și termeni contractuali.
Informații privind IdentitateaInclud numele tău (nume, prenume), orice alte nume (numele de fată, numele de dinainte de căsătorie), nume preferat, titlu, data nașterii, vârstă, sex, detalii privind căsătoria și divorțul.
GDPR și Legea nr. 190/2018Înseamnă Regulamentul privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR) care este legea aplicabilă datelor personale la nivelul Uniunii Europene și Legea nr. 190/2018 care este legea din România de aplicare a unor măsuri din GDPR. Aceste legi se aplică prelucrării și gestionării Datelor Personale.
Informații privind Locurile de MuncăInclud datele de început a unui nou loc de muncă, locul de muncă, funcția, responsabilitățile, descrierea rolului, locația rolului, statusul de angajare, tipul de angajare, promovare, transfer, ore de muncă, termeni contractuali, ore suplimentare, schimbări manageriale, structură organizațională, grad, stil de lucru, persoana căreia i se raportau, informații despre manageri etc.
Informații privind ConcediileInclud zilele de concediu luate, zilele de concediu fără plată luate, informații despre concediul de maternitate, informații despre concediul de paternitate, informații despre concediu parental, informații despre concediu în caz de adopție, informații despre concediu pentru cazuri speciale, informații despre concediu medical, informații despre zilele libere luate, precum și informații despre orice fel de concediu/zile libere luate.
Informații MedicaleInclud zilele de absență, motivul absenței, informații medicale/rapoarte/fișe, avize de muncă, informații privind diagnosticările, informații de prognoză, analiză efectuată anterior angajării, detaliile despre modul în care persoanele se adaptează și eventualele ajustări.
Informații privind NaționalitateaInclud naționalitatea, locul de naștere (oraș/țară), limbile voite, informații din pașaport, detaliile de viză (inclusiv data de expirare), statusul de imigrare, dreptul de a munci și copii ale documentelor de identitate.
Informații privind RudeleInclud numele rudei cele mai apropiate în caz de contact, natura relației, Informațiile de Contact ale respectivei persoane și data nașterii.
Informații privind SalarizareaInclud identificatorul fiscal, CNP; numărul de asigurări sociale, taxele plătite, istoricul plăților, detalii bancare, contribuții la pensii și asigurări sociale, orele plătite suplimentar, deducerile personale și cuantumul acestora, indemnizații, clauze de fidelitate, clauze de neconcurență etc.
Date PersonaleÎnseamnă orice fel de informație care se referă la o persoană fizică vie. Include informațiile care pot identifica o persoană după nume și detalii de contact sau se referă la informații asociate, precum activitatea din cont sau preferințe personale care pot în mod direct sau indirect să identifice o persoană fizică.
Informații privind PerformanțaInclud analiza performanței, ratingurile de performanță, laude, premii, feedback, opiniile managerilor, competente, rapoarte, precum și orice alt feedback din partea angajaților.
Prelucrareînseamnă toate acțiunile pe care le întreprindem cu privire la Datele Personale, inclusiv (dar fără a se limita la) gestionarea, vizualizarea, păstrarea, stocarea, ștergerea, modificarea, utilizarea și salvarea.
Informații privind Resursele UmaneInclud detalii privind resursele umane și procesele conexe, precum acțiunile disciplinare, plângeri, inclusiv detaliile acestora, conținutul investigațiilor și al cercetărilor și orice alte informații sunt adunate în acest timp care se referă la tine.
Informații privind AngajareaInclud sursa candidaturii tale, experiența de muncă, detaliile CV-ului, istoricul de muncă, istoricul educațional, așteptările salariale, informațiile de pe LinkedIn, modul de muncă preferat, persoane de referință și detalii de contact, informații contractuale (precum clauze de neconcurență, perioade de preaviz, salariu și beneficii) și orice alte informație ia naștere în timpul procesului de recrutare (precum analiza, evaluarea și opiniile echipei de management sau ale departamentului de resurse umane).
Informații de ReglementareInclud statusul reglementărilor și al calificărilor, plângeri la autoritățile/organismele competente, istoricul și referințele.
Informații privind SalarizareaInclud informații despre salariu, beneficii, bonusuri, deduceri personale, creșteri salariale etc.
Informații privind AbilitățileInclud calificări, abilități și limbile vorbite
Categoriile Speciale de Date Personale

Categoriile Speciale de Date Personale înseamnă orice Date Personale care se referă originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate, date genetice, date biometrice, date privind sănătatea sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală.

Datele Medicale și Datele privind Diversitatea Culturală fac parte din Categoriile Speciale de Date Personale.

Autoritatea de SupraveghereÎnseamnă autoritatea de supraveghere care se ocupă de protecția datelor cu caracter personal, care în România este ANSPDCP (www.dataprotection.ro).
Informații privind TerminareaInclud informații despre demisie/concedieri, preaviz, data încetării contractului, data plecării, motivele plecării, minute, compensații, notele de la interviurile de plecare, consultanță la plecare, feedbackul angajaților și opiniile echipei de management.
Informații privind InstruireaInclud informații despre cursurile și specializările urmate, notele de absolvire, competențele, statusul cursurilor urmate și al progresului, data completării/finalizării cursului, planuri de dezvoltare personală, rapoarte și preferințe de training.
Informații de VerificareÎnseamnă datele colectate în timpul procesului de aplicare și verificare de dinainte de angajare și includ datele privind creditele, acordul pentru verificare, adresele din ultimii 5 ani, motivele pentru plecările anterioare, acțiuni disciplinar avute, motivele concedierii/demisiei, existența unor conflicte de interese și colectarea feedbackului angajaților.