Accesibilitate pe web

Starbucks este dedicată diversităţii, includerii şi accesibilităţii în tot ceea ce face. Aceste valori de bază sunt fundamentale pentru activitatea pe care o desfăşurăm şi sunt reliefate în experienţele pe care le oferim oamenilor – atât în cafenelele noastre cât şi pe web.

Pornind de la aceste premise, luăm în permanenţă măsuri de îmbunătăţire a site-ului Starbucks.com şi ne asigurăm că este în conformitate cu cele mai bune practici şi standarde definite în Secţiunea 508 din US Rehabilitation Act (Legea pentru reabilitare din SUA) şi Web Content Accessibility Guidelines (Indicaţii cu privire la accesibilitatea conţinutului web) elaborate de World Wide Web Consortium (Consorţiul Web).

Site-ul nostru web este monitorizat şi testat periodic de consultanţi interni şi externi pe probleme de accesibilitate. Aceste persoane ne ajută să identificăm problemele de uzabilitate şi să găsim soluţii noi pentru a îmbunătăţi continuu accesibilitatea site-ului.

Caracteristicile noastre de accesibilitate actuale

  • Detaliile cu text alternativ pentru imaginile corespunzătoare şi alte elemente non-text.
  • Atributele de titlu pentru informaţiile suplimentare despre linkuri şi indicarea ferestrelor noi din browser.
  • Marcaje structurale care indică antete şi liste ajutătoare pentru cuprinsul paginii.
  • Asocierea dintre forme şi etichete.
  • Asocierea dintre toate celulele de date dintr-un tabel de date şi antetele aferente.
  • JavaScript şi foi de stil pentru îmbunătăţirea aspectului şi funcţionalităţii site-ului. Dacă nu sunt disponibile aceste tehnologii, este furnizat conţinut alternativ, unde este cazul, care să asigure o experienţă utilă.

Facem în continuare eforturi de îmbunătăţire a accesibilităţii. Toate modificările de îmbunătăţire continuă a site-ului nostru web vor fi reflectate în declaraţia de accesibilitate. În acest fel, vă vom ţine la curent cu progresele făcute.