Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

Politica de confidențialitate

Data ultimei modificări: 01.09.2018

1.Drepturi de autor

AmRest Coffee S.R.L., cu sediul în str. Grigore Cobălcescu nr. 46, et. 2, camera 11, Sectorul 1, București, având Cod Unic de Înregistrare 20119287, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/21510/2006, (denumită în continuare “Compania”) în calitate de autor, proprietar, administrator al site-ului www.starbucksromania.ro (denumit în continuare “Site-ul”), colectează și prelucrează datele personale aparținând persoanelor care accesează Site-ul, în conformitate cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Prin această politică, va spunem ce informații colectăm despre dumneavoasta în calitate de utilizator al Site-ului (denumit în continuare ”Utilizatorul”), modul în care le utilizăm (prelucrăm), precum și opțiunile pe care le aveti cu privire la aceste date.

Această Politică are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării website-ului www.starbucksromania.ro, cum ar fi, dar fără a se limita la dispozitive de tip smartphone și tabletă, laptop, smartwatch, precum și orice alt dispozitiv cu o conexiune la internet care permite accesarea de la distanță a Site-ului. AmRest Coffee S.R.L. deține toate drepturile de autor asupra întregului conținut pe care Compania îl postează pe site, persoanele care accesează Site-ul neavând niciun drept asupra conținutul, incluzând, fără limitare, reproducere, copiere, distribuire, modificare etc.

În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile legate de utilizarea acestora (expuse în acest document din punct de vedere al protecției datelor cu caracter personal, dar și în restul documentelor existente pe website din punct de vedere al informațiilor confidențiale, etc.), vă rugăm să nu utilizați site-ul www.starbucksromania.ro.

2.Schimbari la aceasta politica

Această politica a devenit aplicabilă la nivel de Compania la data indicată în partea de sus a acestei pagini web. În masura în care vom considera necesar, aceasta politica poate suporta modificări ocazionale. Atunci când vom face modificări, politica actualizată va fi publicată pe această pagina, indicand totodată si data de la care ea a devenit aplicabila. Într-un asemenea caz, va ramane la latitudinea Companiei dacă va notifica persoanele asupra acestor modificari, precum si modalitatea în care se va efectua (e-mail, pop-up, slide bar, announcement etc.). Vă încurajăm să căutați actualizări și modificări la această declarație prin verificarea acestei date atunci când accesați site-urile noastre și aplicațiile mobile. Vă vom anunța cu privire la orice modificări ale acestei declarații care ar putea afecta semnificativ modul în care utilizăm sau divulgăm informațiile dumneavoastră personale înainte ca schimbarea să devină efectivă prin intermediul unui mesaj de pe acest site, atunci când acest lucru va fi posibil.

3.Legături către alte site-uri

Pe Site pot exista link-uri către alte site-uri asupra cărora Compania nu are niciun control, link-urile respective nefiind un indiciu de interdepență/conectivitate cu entitățile respective. În cazul în care un utilizator vizitează unul dintre aceste site-uri web, acesta trebuie să se familiarizeze cu regulile de utilizare a respectivului site web și cu standardele de securitate. Compania nu este responsabilă pentru expresiile

și procedurile folosite de operatorii acestor site-uri web, utilizatorul fiind singurul responsabil pentru transmiterea datelor personale pe aceste site-uri.

4.Modul de conduită al Utilizatorilor

Utilizatorul se obligă să respecte regulile legale în vigoare ale României atunci când utilizează acest Site, să acționeze invariabil în conformitate cu bunele moravuri și cu respectivele reguli și să nu distrugă în niciun fel reputația și drepturile Companiei sau ale altor utilizatori.

5.Răspundere

Toate riscurile care l-ar afecta pe Utilizator în urma utilizării acestui Site sunt în întregime responsabilitatea Utilizatorului și Compania nu este responsabilă pentru acestea. Toate litigiile apărute în legătură cu utilizarea site-ului vor fi soluționate de instanța competentă material și teritorial din România.

6.Informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal. Cui se aplica politica de confidentialitate?

Respectarea reglementărilor legale privind protecția datelor cu caracter personal

În cursul activității sale curente, Compania prelucrează anumite date personale referitoare la clienții săi, utilizatorii și angajații săi și își asumă rolul de operator de date cu caracter personal în legătură cu prelucrarea acestor date personale. Atunci când prelucrează date cu caracter personal, Compania își desfășoară activitatea în conformitate cu reglementările legale, în special cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare "Regulamentul general privind protecția datelor" sau ”GDPR/RGDP”).

În conformitate cu dispozițiile mai sus menționate privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private, Compania prelucrează și administrează datele cu caracter personal în scopurile enumerate mai jos, având implementate soluții tehnice, organizatorice și de securitate în linie cu reglementările legale..

Pe parcursul utilizării Site-ului, compania depune toate diligențele necesare pentru a păstra confidențialitatea datelor personale transmise de utilizatori prin intermediul Site-ului, atât direct, cât și indirect.

Politica descrie modul in care Compania și afiliații săi colectează și utilizează datele personale ale utilizatorilor/angajatilor pentru a putea furniza produsele si serviciile oferite. Exemple de operațiuni care se încadrează aici includ, dar nu se limitează la următoarele:

▪ Asistență clienți, care implică solicitarea de informații sau depunerea de reclamații, activități post-vânzare, inclusiv servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/clienților cu privire la evaluarea serviciilor oferite (feedback);

▪ informații despre servicii, conturi, programe, concursuri și tombole;

▪ prezentarea de oferte speciale, promoții personalizate, mesaje publicitare, promovarea de produse și evenimente, programe de loialitate sau alte scopuri de marketing;

▪ menținerea, îmbunătățirea și analizarea site-urilor web, a produselor și serviciilor pe care le oferim;

▪ menținerea de înregistrări adecvate pentru scopuri administrative interne, menținerea funcționalității site-urilor noastre web și menținerea relevanței acestora pentru nevoile clienților;

▪ furnizarea de informații importante privind siguranța produselor;

▪ pentru activități specifice departamentului de resurse umane, în situația în care sunteți interesat să fiți parte din echipa noastră și ați trimis un CV la departamentul Resurse umane prin intermediul Site-ului.

▪ pentru activitati specifice de promovare a Companiei, in situatia in care faceti parte din echipa noastra.

Datele personale vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus.

7. Operatorul de date cu caracter personal. Cine suntem?

După cum ati văzut sau urmează să vedeti, vă solicităm anumite date personale în funcție de stadiul în care va aflati în platforma Starbucks Rewards/Site. Pentru că decidem ce fel de informații avem nevoie de la dumneavoastra, noi suntem, conform Regulamentului privind protecția datelor cu caracter personal, un operator de date.

Mai jos gasiti și datele noastre de identificare: 

Denumire AmRest Coffee SRL
Sediul social str. Grigore Cobălcescu nr. 46, et. 2, camera 11, Sector 1, București, România
Telefon: 0040 31 433 5336
E-mail [email protected]
Contact DPO: [email protected]


În măsură în care aveti nelămuriri, observații sau reclamații cu privire la noi sau la datele personale pe care le prelucrăm pentru dumneavoastra, ne puteti trimite oricând un e-mail la adresa de mai sus.

8. Ce informaţii colectăm?

Pe măsură ce folosiți Site-ul nostru, colectăm informații despre dvs. și despre serviciile pe care le folosiți. Informaţiile pe care le colectăm se încadrează în trei categorii diferite:

(1) informaţii pe care ni le furnizati;

(2) informaţii colectate de la dumneavoastră în mod automat; şi

(3) informaţii pe care le colectăm din alte surse. Unele exemple referitoare la aceste informații includ situatiile când navigați/creați un cont Starbucks; utilizaţi Site-ul nostru pentru a reîncărca un card Starbucks.

8.1.Informaţiile pe care ni le furnizati

Clienții - Unele informaţii pe care le colectăm sunt furnizate de dumneavoastră atunci când utilizaţi serviciile noastre. Acest lucru poate include numele şi prenume, nume de utilizator, parola, adresa de e-mail, adresa poştală, numărul de telefon, data nașterii, precum şi orice alte informaţii furnizate/cerute de noi. Orice informație furnizată de dvs. va fi luată în considerare și va constitui consimțământul dvs. expres că datele dvs. personale pot fi utilizate de Companie în scopurile enunțate mai jos.

Datele personale ale clienților sunt prelucrate numai în cazurile în care clientul decide: 

   • să utilizeze unul dintre programele de fidelizare ale Companiei, 

   • să participe la unul dintre concursurile Companiei destinate clienților, 

   • sau în scopul supravegherii satisfacției clienților (www.experientastarbucks.ro).

Pentru aceste situații, următoarele exemple de date cu caracter personal vor fi avute în vedere: 

   • numele și prenumele clientului, 

   • locul de reședință, 

   • adresa de e-mail, 

   • data nașterii, 

   • numărul de telefon, 

   • detaliile plății și, 

   • atunci când este cazul, informații corespunzătoare despre comanda efectuată și despre locurile de unde se fac achizițiile.

În acest caz, datele personale ale clienților sunt prelucrate cu acordul clientului, pe care acesta îl oferă în mod voluntar, în conformitate cu regulile programului de loialitate sau de concursuri în rândul consumatorilor, la care clientul a aderat în momentul înscrierii în programul de loialitate/participării la concurs. Dacă alegeți să nu ne furnizați informațiile solicitate, contul dvs. nu va fi creat și nu veți putea accesa paginile dedicate membrilor înregistrați în sistem.

Datele personale ale clienților sunt prelucrate în limitele programelor de loialitate, cu următoarele scopuri:

  • pentru a facilita gestionarea comenzilor clientului respectiv;

  • marketing (de exemplu, ca parte a campaniilor de marketing ale Companiei, pentru a furniza informații despre produse noi, pentru livrarea comunicărilor comerciale ale Companiei sau pentru furnizarea notificărilor privind premiile câștigate și alte beneficii referitoare la client);

   • supravegherea satisfacției clienților.

În cazul concursurilor pentru consumatori, datele personale sunt prelucrate în scopul înmânării premiilor câștigătorilor unui concurs. Datele personale pot fi utilizate pentru a vă trimite informații despre produse, servicii, evenimente etc. pe care le oferim și le găzduim, cu condiția să bifați căsuța corespunzătoare acestei opțiuni în formularul de înregistrare la Programul de fidelitate sau să fi trimis astfel de date într-unul din scopurile menționate mai sus.

Angajații - Compania prelucrează datele personale ale angajaților în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor lor legale sau în conformitate cu politica de bonusare a Companiei (de exemplu, obligația de a deduce sau de a percepe impozite, de a ține evidența în scopuri ce țin de asigurări de sănătate și de securitate socială etc.). Angajatul este obligat să furnizeze Companiei aceste date; nefurnizarea acestor date putând duce la neîncheierea contractului. Totodată, nefurnizarea acestor date constituie o încălcare a reglementărilor legale din partea angajatului și/sau Companiei și ar conduce la posibilitatea impunerii de sancțiuni de către organele competente ale statului.

Compania prelucrează datele personale ale angajaților dincolo de sfera de aplicare a legii ca parte a afirmării intereselor legitime ale Companiei sau a îndeplinirii contractului încheiat între Companie și angajat, în special pentru scopul prelucrării datelor cu caracter personal din CV-urile solicitanților unui loc de muncă la Companie, pregătirea materialelor de publicitate, gestionarea profilurilor companiei pe rețelele sociale, evidența utilizării mașinilor firmei la sediul Companiei, furnizarea de informații despre evenimentele Companiei, protejarea bunurilor Companiei (în primul rând utilizând sistemelor de supraveghere video) sau pentru asigurarea accesului persoanelor autorizate în sediul Companiei.

8.2 Informaţiile pe care le colectăm automat

Unele informaţii sunt colectate automat de către noi, inclusiv atunci când accesaţi site-urile noastre web sau când utilizați în alt mod serviciile noastre. Aceste informații includ:

Informaţii cu privire la cumpărături - putem colecta informaţii despre tranzacţiile dumneavoastră în magazinele noastre sau pe site-urile noastre, inclusiv ce produse achiziţionaţi, cât de des le achiziţionaţi, precum și orice recompense sau promoţii asociate cumpărăturilor.

Informații despre dispozitiv și utilizare – este posibil să colectăm informații despre browser-ul sau dispozitivul dvs.. Aceste informaţii pot include tipul de dispozitiv pe care îl utilizaţi, sistemul de operare, browser-ul, furnizorul de servicii Internet, numele domeniului dvs., adresa de protocol internet (IP), dispozitivul şi identificatorii de anunţuri mobile, site-ul web care v-a trimis la Site, paginile web pe care le vizualizați (inclusiv data și ora la care le-ați vizualizat), serviciile sau funcționalitatea pe care o accesați sau le folosiți (inclusiv data și ora accesării sau utilizării), precum și subiectul anunțurilor pe care faceți clic sau le vizualizați. Pentru a colecta aceste informaţii, utilizăm cookie-uri, semnalizatoare web şi tehnologii similare. Scopul prelucrării acestor date este utilizarea lor de către Companie pentru a compila statistici, prin folosirea datelor agregate, care analizează utilizarea site-ului și pentru a personaliza publicitatea către Utilizatori, în măsura în care au fost de acord cu acest aspect.

8.3 Date de comunicare

Utilizarea cookie-urilor - Pe site-ul său, Compania utilizează cookie-uri. Cookie-urile (terminologia include "Internet Cookie", "browser cookie", "HTTP cookie" sau pur și simplu "cookie" sunt fişiere sau informaţii care pot fi stocate pe calculatorul dumneavoastră sau pe dispozitive mobile, cu acces la Internet (smartphone, tableta sau alte dispozitive ce permit conectarea la internet și accesare unei instanțe web) atunci când accesaţi Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) şi nu poate accesa informaţiile de pe calculatorul/dispozitivul mobil al utilizatorului. Menţionăm că această tehnologie nu conţine programe software, viruşi sau spyware.

Utilizăm cookie-urile pentru a face Site-ul mai uşor de utilizat şi pentru a-l adapta mai bine intereselor noastre, prin ofertele noastre, la interesele şi necesităţile dumneavoastră. Cookie-urile sunt utilizate şi pentru a mări viteza viitoarelor dumneavoastră activităţi şi experienţe pe site-ul nostru. Acestea se referă la preferinţele dvs. în materie de confidenţialitate online sau publicitate relevantă. De asemenea utilizăm cookie-uri pentru a compila statistici anonime, cumulate, care ne permit să înţelegem cum utilizează oamenii Site-ul şi pentru a ne ajuta să îmbunătăţim structura şi conţinutul lui, excluzând indentificarea personală a utilizatorului.

Compania utilizează două tipuri de cookie-uri: (a) cookie-uri de sesiune și (b) cookie-uri persistente. Cookie-urile de sesiune sunt utilizate temporar și rămân stocate în dispozitivul utilizatorului până când aceștia se deconectează de pe site sau închid aplicația (browser-ul web). Cookie-urile persistente rămân în dispozitivul utilizatorului fie pentru perioada definită în parametrii cookie-ului relevant, fie până când Utilizatorul îl șterge. În general, stocăm cookie-urile pentru o perioadă de maxim 1 un an de zile.

Cookie-urilor pe care le folosim sunt incluse în una sau mai multe din următoarele categorii:

   a) Strict necesare: Aceste tipuri de cookie-uri sunt esențiale pentru prestarea serviciilor solicitate în mod specific de vizitatorii paginilor de internet. În lipsa lor, paginile de internet nu pot funcționa și nu pot furniza serviciile solicitate.

O prezentare detaliată a cookie-urilor strict necesare ale paginii noastre de internet este redată mai jos:

 

Nume (ID cookie) Domeniul care amplasează cookie-ul Scopul cookie-ului Durata de viață
PHPSESSID starbucksromania.ro Folosit in privinta accesului la intre pe site. sesiune

b) de performanță: Aceste cookie-uri colectează informații despre modul în care vizitatorii folosesc o pagină de internet, cum ar fi ce pagini sunt cele mai populare, ce metodă de conectare a paginilor este cea mai eficace și dacă utilizatorii primesc mesaje de eroare de la paginile de internet. Aceste cookie-uri ne permit să oferim utilizatorilor o experiență de utilizare de înaltă calitate și totodată ne permit să măsurăm audiența paginii de internet. Informațiile colectate de aceste cookie-uri nu identifică utilizatorii ci doar au rolul de a contribui la îmbunătățirea modului în care funcționează pagina noastră de internet, prin transmiterea unor informații care ne permit să oferim în viitor o experiență personalizată.

Informațiile obținute prin utilizarea cookie-urilor pot fi colectate numai în scopul medierii și efectuării anumitor funcții ale utilizatorilor. Aceste date sunt criptate într-un mod care dezactivează accesul persoanelor neautorizate. Pagina noastră de internet utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web oferit de Google, Inc. ("Google"). Google Analytics utilizează cookie-uri pentru a ajuta pagina de internet să analizeze modul în care utilizatorii folosesc pagina respectivă. Informațiile generate de cookie privind utilizarea Paginii de internet de către dumneavoastră (inclusiv adresa dumneavoastră IP) vor fi transmise către, și stocate de, Google pe servere

din Statele Unite. Google va folosi aceste informații în scopul evaluării utilizării Paginii de internet de către dumneavoastră, pentru compilarea rapoartelor privind activitatea paginii de internet pentru operatorii paginii de internet și pentru prestarea altor servicii legate de activitatea paginii de internet și folosirea internetului. Google poate transfera, de asemenea, aceste informații unor terțe părți dacă legea îi impune acest lucru, sau dacă terțe părți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa IP-ului dumneavoastră cu nicio altă dată deținută de Google. Puteți refuza utilizarea cookies-urilor prin selectarea setărilor corespunzătoare pe browser-ul dumneavoastră. În eventualitatea în care optați să faceți acest lucru este posibil să nu puteți utiliza întreaga funcționalitate a paginii de internet.

Pentru a dezactiva opțiunea Google Analytics, puteți accesa următorul link:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Datele personale ale utilizatorilor sunt prelucrate sub rezerva consimțământului lor, care este voluntar și este furnizat de Utilizator atunci când acesta accesează Site-ul.

Majoritatea browserelor de Internet sunt setate iniţial pentru a accepta automat cookie-uri. Puteţi modifica setările pentru a bloca cookie-urile sau pentru a fi notificat în momentul când sunt trimise cookie-uri către calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil (smartphone, tabletă). În cazul în care anulaţi cookie-urile pe care le utilizăm, nu veţi mai primi informaţii personalizate atunci când vizitaţi Site-ul www.starbucksromania.ro. Dacă utilizaţi mai multe dispozitive pentru a vizualiza şi a accesa Site-ul (de ex. calculatorul, smartphone, tableta, etc) va trebui să vă asiguraţi că fiecare browser de pe fiecare dispozitiv este setat astfel încât să corespundă preferinţelor dumneavoastră de cookie. Prin accesarea “cookie settings” existent în browserele utilizate de dumneavoastră veți găsi indicații care vă explică cum puteţi schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în "opţiuni" sau în meniul de "preferinţe" al browserului. Pentru mai multe detalii puteţi folosi şi opţiunea "ajutor" a browserului dumneavoastră.

Browser-ul vă poate permite să ștergeți toate cookie-urile după închiderea sa. Totuși, această opțiune duce la ștergerea cookie-urilor permanente care v-ar putea stoca preferințele și setările personalizate de pe paginile de internet pe care le vizitați cu regularitate. Cu toate acestea, puteți păstra cookie-urile dorite, deoarece browser-ul dumneavoastră vă poate permite să specificați ce pagini de internet au întotdeauna sau nu au niciodată permisiunea de a folosi cookie-uri.

Puteți găsi detalii suplimentare privind modul în care puteți șterge cookie-urile sau modul în care puteți gestiona cookie-uri pe diferite browsere de internet accesând link-urile de mai jos:

Internet explorer

Firefox

Chrome

iOS

Utilizarea datelor statistice și a datelor anonime – Compania poate utiliza datele statistice sau datele anonime rezultate din prelucrare în următoarele scopuri:

➢ pregătirea rapoartelor / analizelor;

➢ colectarea informațiilor în scopuri proprii;

➢ publicarea, promovarea, oferirea serviciilor oferite de AmRest Coffee SRL

9.Cum utilizam informatiile obtinute?

Compania colectează aceste informații pentru a putea oferi produsele si beneficiile din cadrul programului de loialitate, pentru a îmbunătăți oferirea serviciilor, precum și pentru a dezvolta tehnologii noi care să vină în ajutorul dumneavoastra.

În concret, utilizăm informațiile:

   • pentru a îmbunătăți siguranța și securitatea utilizatorilor și ale serviciilor noastre;

   • pentru asistența oferită utilizatorilor;

   • pentru cercetare și dezvoltare;

   • pentru a permite comunicările către sau între utilizatori;

   • în legătură cu proceduri legale.

AmRest Coffee SRL nu vinde și nu distribuie informațiile dumneavoastra personale către terți în scopuri de marketing direct al terților.

10.Furnizarea serviciilor și asigurarea funcțiilor

AmRest Coffee SRL utilizează informațiile colectate pentru a furniza, a personaliza, a menține și îmbunătăți produsele și serviciile sale. Acest lucru include utilizarea informațiilor pentru:

• crearea și actualizarea contului tău Starbucks Rewards;

• confirmarea identității tale;

• permiterea accesului la contul tau si vizualizarea statusului precum si a tranzactiilor efectuate, vizualizarea recomepenselor.

• procesarea sau facilitarea plăților pentru aceste servicii;

• realizarea operațiunilor interne necesare pentru furnizarea serviciilor noastre, inclusiv depanarea erorilor de software și operaționale, realizarea analizelor de date, testarea, studierea, monitorizarea și analizarea utilizării și a tendințelor de activitate.

• activități specifice departamentului de resurse umane, în situația în care sunteți interesat să fiți parte din echipa noastră și ați trimis un CV la departamentul Resurse umane prin intermediul Site-ului.

• Pentru activitati specifice de promovare a companiei, in situatia in care faceti parte din echipa noastra

11. Siguranță și securitate

Considerăm că siguranța și securitatea utilizatorilor noștri trebuie să fie pe primul loc. Vom lua măsurile adecvate pentru a asigura că datele dumneavoastră personale sunt prelucrate, securizate și transferate în conformitate cu cerinţele legale. Prin urmare, vom folosi informațiile furnizate de tine pentru:

• funcțiile noastre de confirmare a identității în momentul accesării programului Starbucks Rewards asigură faptul că doar utilizatorul respectiv, identificat, are acces la contul alocat respectivului utilizator, protejând astfel informațiile despre utilizatori și oferind siguranța că datele nu sunt accesate de persoane străine;

• folosirea evaluărilor furnizate de clienti prin programul Customer Voice, a serviciilor si produselor oferite in locatiile noastre. Această evaluare poate fi făcută prin accesarea platformei Customer Voice pe baza bonurilor emise la casele de marcat iar informatiile clientilor pot fi utilizate numai in situatia in care acestia solicita sa fie contactati de un reprezentant al companiei.

• A va contacta in situatia in care ne-ati transmis un CV, doriti sa candidati la o pozitie existenta sau doriti incheierea contractelor de munca

12.Asistență pentru clienți

Compania folosește informațiile furnizate de dumneavoastra (precum istoricul din aplicație, modalitățile de plată, locatia achizitionarii produselor, date personale etc.) pentru a îmbunătăți serviciul de asistență oferit utilizatorilor, cum ar fi pentru:

• a investiga și rezolva problemele dumneavoastra;

• a monitoriza și îmbunătăți răspunsurile primite de la asistența pentru clienți;

13.Cercetare și dezvoltare

Compania este într-un proces continuu de îmbunătățire a serviciilor si produselor oferite către clienti, prin cercetare și dezvoltare continuă, pentru a furniza în mod constant servicii si produse de calitate.

De aceea, datele dumneavostra sunt foarte importante pentru noi și le vom putea folosi pentru testare, cercetare, analiză și dezvoltare de produse. Acest lucru ne permite să îmbunătățim siguranța și securitatea serviciilor noastre, să dezvoltăm funcții și produse noi și să facilităm furnizarea și extinderea serviciilor noastre.

14. Mesaje

Compania poate folosi informațiile utilizate de tine pentru a-ți oferi mesaje privind starea contului tau, update-uri ale platformei Starbucks Rewards, evenimente, servicii sau produse nou-introduse și alte asemenea, atunci când considerăm că ați fi interesați..

15. Proceduri legale

Vom putea folosi informațiile pe care ni le furnizati pentru a investiga sau soluționa dispute, reclamatii sau orice probleme existente privind utilizarea produselor ori pentru orice alt scop permis de legislația aplicabilă. De asemenea, Compania va putea transmite informațiile furnizate în conformitate cu solicitările venite din partea organelor jurisdicționale ce au competență privind accesul la aceste informații, precum anchete penale, dosare aflate pe rolul instanțelor judecătorești sau în procedură prealabilă etc.

16.Transferul informațiilor obținute

Nu vom divulga datele dumneavoastră personale decât în scopurile și către terții descrişi mai jos.

Datele personale pot fi distribuite către orice altă societate membră a grupului nostru, incluzând şi societatea-mamă cu sediul în PLAC GRUNWALDZKI 25-27, 50-365, WROCLAW, Polonia, în cazul în care considerăm că acest lucru este în interesul nostru legitim pentru scopuri administrative interne (de ex. stocarea de date) sau pentru auditarea şi monitorizarea proceselor noastre interne.

Vom putea distribui datele cu caracter personal cu și/sau către societăţi din grupul nostru dacă acestea ne furnizează produse şi servicii, cum ar fi sistemele IT.

16.1 Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

Colaboram cu o serie de parteneri si furnizori de servicii pe care ii selectam cu atentie, pentru a ne asigura ca datele dumneavoastra sunt in siguranta. Consideram important ca dumneavoastra sa fiti informati cu privire la locul in care sunt transferate datele pe care ni le furnizati.

Compania poate transfera date cu caracter personal în alte țări din Uniunea Europeană și, în anumite cazuri, în alte țări terțe – non-UE(SUA), indiferent dacă, în cazul unor astfel de alte țări, Comisia Europeană a decis deja nivelul de protecție a datelor cu caracter personal, egalând nivelul existent în Uniunea Europeană. Datele cu caracter personal sunt transferate altor companii din grupul AmRest în cazul în care acest lucru este necesar într-o anumită situație, pe baza unui contract, în temeiul căruia destinatarul datelor cu caracter personal se angajează să respecte un standard ridicat de protecție a datelor cu caracter personal (transferul de date cu caracter personal se bazează pe "clauzele standard" privind protecția datelor cu caracter personal, în conformitate cu articolul 46 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul general privind protecția datelor) și / sau sub rezerva acordului persoanei ale cărei date cu caracter personal sunt transferate.

În cazul în care AmRest Coffee SRL va fi obligată să furnizeze date cu caracter personal sau nu i se permite să facă acest lucru, numai datele necesare îndeplinirii scopului strict al cererii vor fi divulgate.

16.2 Furnizarea de date către terți

AmRest Coffee S.R.L. poate dezvălui datele cu caracter personal către terţi. Compania furnizează partenerilor numai date cu caracter personal pe care le-a prelucrat deja, asupra cărora au fost stabilite măsuri tehnice și organizatorice pentru protecția datelor și s-au îndeplinit celelalte obligații care decurg din Regulamentul general privind protecția datelor. Partenerii Companiei au acces la datele cu caracter personal numai în măsura necesară pentru îndeplinirea sarcinilor lor.

Compania nu furnizează în niciun caz, contracost, date cu caracter personal terților.

Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate:

• partenerilor contractuali ai AmRest Coffee S.R.L. (cum este cazul companiilor cu care AmRest Coffee S.R.L. se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare);

• furnizorilor de servicii care asigură Companiei servicii legate de plasarea datelor personale pe serverele comune ale grupului AmRest, de gestionarea aplicațiilor pentru programele de fidelizare, de asigurarea plăților pentru achiziții de la Companie și evaluarea anchetelor de marketing (ex: servicii de marketing, servicii de plată / bancare sau alte servicii), inclusiv entități care asistă AmRest Coffee S.R.L. în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asiguratori etc.); Datele personale ale angajaților Companiei sunt furnizate firmei externe de contabilitate, care compilează înregistrările contabile, fiscale și de salarizare ale Companiei;

• autorităților competente (Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate, precum si atunci cand sunt cerute in conformitate cu legislatia aplicabila,

• altor companii din același grup cu AmRest Coffee S.R.L., filialelor sale, şi companiilor afiliate în scopul de management şi analiză, luarea deciziilor, precum şi alte scopuri de afaceri. De exemplu, putem partaja informaţiile dumneavoastră cu filialele şi companiile afiliate pentru a administra programele noastre de fidelizare, comenzile şi solicitările de proces şi pentru a extinde şi promova ofertele noastre de produse şi servicii,

• în cazuri izolate, societăților care furnizează Companiei și altor companii din cadrul grupului AmRest servicii care permit angajaților Companiei să raporteze cazurile de încălcare a reglementărilor legale sau cazurile în care Compania, partenerii săi sau alți angajați adoptă o abordare lipsită de etică,

• specialisti, avocati,contabili si alti furnizori de servicii profesionale.

De asemenea, vom putea transmite datele cu caracter personal unor terți:

• În cazul în care ne solicitaţi sau ne daţi acordul în acest sens;

• Persoanelor care pot demonstra că deţin autoritatea legală de a acţiona în numele dumneavoastră;

• în cazul în care este interesul nostru legitim să facem acest lucru pentru a administra, extinde sau dezvolta activitatea comercială;

• în cazul în care avem obligaţia de a dezvălui datele dumneavoastră personale pentru a respecta o obligație legală, orice solicitare legală din partea autorităţilor guvernamentale sau executive, şi după cum poate deveni necesar pentru a îndeplini anumite cerinţe de securitate națională sau de aplicare a legii sau a de preveni anumite activităţi ilegale;

• pentru a răspunde oricăror pretenţii, pentru a ne proteja drepturile noastre sau ale unui terţ, pentru a proteja siguranţa oricărei persoane sau pentru a preveni orice activitate ilegală; sau

• pentru a proteja drepturile, proprietăţile sau siguranța Starbucks/AmRest Coffee S.R.L, a angajaţilor săi, a clienţilor săi, a furnizorilor sau a altor persoane. Unii din aceşti destinatari

(inclusiv afiliaţii noştri) pot utiliza datele dumneavoastră în ţări aflate în afara Zonei Economice Europene.

17. Păstrarea datelor

Compania păstrează date cu caracter personal numai pentru perioada de timp necesară pentru atingerea scopului prelucrării sale și face acest lucru conform regulilor specificate mai jos:

• în cazul programelor de fidelizare, datele personale sunt păstrate numai pentru perioada de timp în care Clientul participă la programul de fidelizare; Ulterior acestei perioade, în cazul ștergerii contului, Compania va putea păstra în continuare datele obținute, după ce acestea au fost anonimizate, pentru a le folosi în scopuri statistice, pentru cercetare, dezvoltare, extinderea și îmbunătățirea serviciilor oferite. ;

• datele personale ale Utilizatorilor sunt păstrate pentru maximum doi ani de la ultima vizită pe Site Ulterior acestei perioade, în cazul ștergerii contului, Compania va putea păstra în continuare datele obținute, după ce acestea au fost anonimizate, pentru a le folosi în scopuri statistice, pentru cercetare, dezvoltare, extinderea și îmbunătățirea serviciilor oferite.

• în cazul angajaților, datele cu caracter personal sunt păstrate pe o perioadă conformă cu termenele de arhivare prevăzute de lege;

• în cazul postărilor de pe rețelele de socializare, evenimente, conferințe, materiale promoționale de orice tip (indoor/outdoor/format digital/format print), imaginile sau materialele foto-video ale angajaților sau ale consumatorilor vor fi menținute până la o solicitare expresă a persoanelor care apar în astfel de materiale. Cu toate acestea, în cazul unei cereri de ștergere, Compania își rezervă dreptul de a nu da curs unei asemenea cereri dacă consideră că interesul său prevalează asupra interesului consumatorului/persoanei vizate.

• imaginile înregistrate de camerele de securitate sunt păstrate pentru o perioadă maximă de treizeci de zile;

• păstrează informațiile legate de tranzacții și statisticile de utilizare, conform reglementărilor, cerințelor fiscale și de asigurare precum și altor cerințe în vigoare acolo unde operează. După această perioadă, Compania șterge sau trece sub anonimat aceste informații în conformitate cu legile aplicabile.

18. Stocarea datelor furnizate

Datele personale pe care ni le furnizati și pe care le prelucrăm sunt prelucrate în SEE (”Spațiul Economic European”) și stocate în PLAC GRUNWALDZKI 25-27, 50-365, WROCLAW, Polonia (din Europa). Cu toate acestea, aceste date pot fi prelucrate de personalul din afara SEE care lucrează pentru noi sau pentru unul dintre partenerii noștri de afaceri sau furnizorii de servicii.

O listă completă a persoanelor sub-împuternicite terțe detalii despre politicile lor de confidențialitate o vei putea găsi pe site-ul nostru atunci când vor exista.

Unele tări din afara SEE nu pot oferi același nivel de protecție adecvată a drepturilor și libertăților dumneavoastra în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal; cu toate acestea, prin utilizarea serviciilor noastre, va dati consimțământul ca datele dumneavoastra personale sa fie prezentate de catre Companie terțelor părți.

Va rugam sa ne contactați dacă doriți mai multe detalii despre garanțiile specifice aplicate transferului informațiilor dumneavoastră personale în afara SEE.

19.Scopul prelucrării

Compania folosește informațiile furnizate de tine pentru a-ți oferi acces la:

• produsele și oferte noastre curente;

• informare cu privire la activitatea Companiei;

• oportunități de angajare și efectuarea pașilor necesari în acest sens;

• încheierea contractelor de muncă/oferirea unei poziții în cadrul Companiei;

• campaniile de marketing derulate de Companie.

• serviciile de informare pe care le accesezi prin intermediul programelor de fidelizare

Pentru buna îndeplinire a acestor servicii, Compania va putea folosi informațiile furnizate și în alte scopuri precum facturare, statistică, cercetare & dezvoltare etc. În măsura în care Compani va considera că informațiile furnizate vor putea fi folosite și în alte scopuri decât cele anterior menționate, va informa imediat utilizatorii despre acest aspect.

19.1 Prelucrarea datelor este necesară pentru a furniza serviciile pe care le soliciți

Compania trebuie să colecteze și să utilizeze anumite informații pentru furnizarea serviciilor. Acestea includ:

• informații despre profilul utilizatorului programului de fidelizare, necesare pentru crearea și păstrarea contului, inclusiv pentru a confirma identitatea, și pentru a putea efectua sau primi plățile;

• informații despre candidati si angajati (CV-uri, documente necesare angajatii), documente necesare pentru verificarea îndeplinirii condițiilor legale și a antecedentelor precum si , necesare pentru a permite companiei sa realizeze contractul de munca;

• informatii despre clienti (in scopul promovarii) in cazul participarii la evenimentele organizate de Companie, unde se vor putea face fotografii și înregistrări video cu participanții/persoanele care sunt prezente la eveniment, indiferent de calitatea acestora. Compania își rezervă dreptul de a folosi asemenea date pentru promovarea ulterioară a altor evenimente/în activitatea curentă de promovare a Companiei pentru a arăta altor persoane cum au fost evenimentele trecute, cu scopul de a crește interesul pentru evenimentele viitoare;

• informații despre tranzacții și cazuri introduse în platforma, care trebuie generate și păstrate în legătură cu modul în care utilizezi programul de fidelizare;

• informații despre utilizarea serviciilor Companiei, necesare pentru a menține, optimiza și îmbunătăți serviciile.

19.2 Prelucrarea este necesară pentru interesele legitime ale Companiei

Compania colectează și utilizează informațiile personale în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea intereselor sale legitime. Aceasta include colectarea și utilizarea informațiilor:

• pentru menținerea și îmbunătățirea siguranței și securității utilizatorilor;

• pentru a preveni, a detecta și a lupta împotriva fraudelor care ar putea avea legătură cu utilizarea serviciilor noastre;

• pentru a furniza servicii de asistență pentru clienti;

• pentru a optimiza serviciul oferit și a dezvolta servicii noi;

• în scop de cercetare, dezvoltare și analiză (includem aici analizarea tendințelor de utilizare pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor și oferirea de noi servicii);

• pentru a stabili strategia de marketing

• pentru a duce la îndeplinire termenii si conditiile programului de fidelizare .

19.3 Prelucrarea este necesară pentru a îndeplini obligațiile legale ale Companiei

Compania se supune legii aplicabile din jurisdicția unde activează. În acest scop, vor putea exista situații în care Compania trebuie să transmită datele dumneavoastra personale către organele competente atunci când li se cer aceste date pentru soluționarea sau prevenirea unor dispute.

20.Temeiul prelucrării

AmRest Coffee S.R.L. nu urmărește în activitățile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. O atenție deosebită se acordă pentru a se asigura că orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizează în conformitate cu cerințele legale și în cazuri strict determinate.

AmRest Coffee S.R.L.nu realizează activități promoționale de marketing direct față de minori. Minorilor nu li se permite solicitarea de servicii, nici să comunice pe site-ul starbucksromania.ro, și nici să participe la concursuri sau campanii ale AmRest Coffee S.R.L., decât dacă aceasta se realizează în numele minorului de către reprezentantul legal sau tutorele minorului în cauză, conform legii.

Minorii pot achiziționa produse sau servicii și solicita și primi comunicații de AmRest Coffee S.R.L. numai dacă au acordul reprezentantului sau tutorelui legal, conform legii.

De asemenea, orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul Site-ului sau alte aplicații sau dispozitive acoperite de această Politică garantează că este major, respectiv are capacitate deplină de exercițiu.

Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condițiile legii, și având în vedere cele de mai sus

Va puteti retrage consimțământul oricând. Dacă va retrageti consimțământul, nu veti mai putea utiliza serviciile sau funcțiile care necesită colectarea sau utilizarea informațiilor pe care le-am obținut sau utilizat pe baza consimțământului.

De asemenea, Compania folosește diferite temeiuri de prelucrare a datelor furnizate de dumneavoastra, pentru a va putea oferi serviciile. Acestea sunt:

Elementul de date Temeiul prelucrării
Nume, prenume, adresă de e-mail, număr telefon, Articolul 6 alin. (1) lit. b GDPR – pentru a îndeplini contractul pe care îl închei cu noi la distanță în momentul creării unui cont pe platformă pentru programul de fidelizareprecum si in momentul inregistrarii ca si candidat/salariat
Nume, prenume, tranzacție, dată, locație Articolul 6 alin. (1) lit. b GDPR – în virtutea contractului pe care l-ai încheiat cu noi, fie la distanță, fie prin locație, cu scopul de a colecta feedback de la tine în ceea ce privește experiența avută
Date de facturare Articolul 6 alin. (1) lit. b GDPR – pentru a îndeplini o obligație legală prevăzută de legislația aplicabilă
Informații medicale (data nașterii, sex, analize- referitoare la medicina muncii )

Articolul 9 alin. (2) lit. a) GDPR - consimțământ explicit – datele privind sănătatea fac parte dintr-o categorie specială de date pentru care este necesar consimțământul expres al persoanei vizate.

Articolul 9 alin. (2) lit. j GDPR - scopuri de cercetare științifică sau scopuri statistice – În măsura în care pacientul are sub 16 ani, vom solicita consimțământul titularului autorității părintești pentru a putea oferi acces la serviciile noastre.

Activități promoționale & marketing

Articolul 6 alin. (1) lit. a) GDPR – consimțământ – în cazul marketingului direct, dacă nu vrei să primești informații și newsletterele privind activitatea noastră și serviciile oferite, poți oricând să-ți retragi consimțământul.

Articolul 6 alin. (1) lit. f) GDPR – interesul legitim – pentru a ne promova serviciile și produsele oferite, poți oricând să-ți retragi consimțământul.

Date privind cardul de credit, schimburile de informații între utilizatori etc. Articolul 6 alin. (1) lit. f) GDPR – interesul legitim – vom putea folosi aceste date și altele asemănătoare pentru a putea îmbunătăți serviciile oferite, duce la finalizare procesul de tranzacționare, identificarea și rezolvarea problemelor utilizatorilor etc.
Imagini: fotografii și video de ambient; fotografii și video de prim-plan/portret Articolul 6 alin. (1) lit. f) GDPR – interesul legitim - vom putea folosi aceste date in vederea desfasurarii de activitati de marketing, publicitate pe canalele digitale de promovare a brandului Starbucks de pe reţele de socializare şi alte platforme online


21.Drepturile dumneavoastra

În temeiul GDPR, aveti o serie de drepturi privind datele dumneavoastra personale:

Dreptul de acces Aveti dreptul de a ne cere informații despre datele personale pe care le prelucrăm și care va vizează. O să încercăm, pe cât posibil, să va oferim informațiile despre datele dumneavoastra într-o manieră cât mai clară, accesibilă, structurată, care să poată fi citită de o mașină. Pentru a face acest lucru, va trebui să fim siguri că datele respective se referă la persoana dumneavoastra, astfel încât te vom identifica prin furnizarea unei copii de pe cartea de identitate.
Dreptul de rectificare

Datele dumneavoastra ar trebui să fie în permanență actualizate și complete. Deși noi depunem toate eforturile pentru a ne asigura că datele furnizate sunt mereu corecte, vom avea nevoie și de ajutorul dumneavoasta.

Dacă descoperiti că datele dumneavoastra nu sunt corecte, că au intervenit modificări sau că doriti să adaugati ceva, ne puteti trimite o solicitare prin care ne cereti să rectificăm acele date, fie că vorbim de o actualizare, modificare sau completare.

Dreptul de ștergere/dreptul ”de a fi uitat”

Ne puteti cere ștergerea datelor dumneavoastra personale în următoarele cazuri:

• datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

• va retrageti consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea;

• va opuneti prelucrării atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct;

• datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

• datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale.

• Datele au fost prelucrate de la un minor fara acordul parintilor

• precum și în celelalte cazuri prevăzute de legislația aplicabilă în materia protecției datelor cu caracter personal

Utilizatorii pot solicita oricând ștergerea contului. În urma unei astfel de solicitări, Compania va șterge informațiile care nu mai trebuie păstrate și va restricționa accesul sau utilizarea oricăror informații care trebuie încă păstrate, în conformitate cu cele menționate în secțiunea referitoare la Pastrarea Datelor.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor dumneavoastra personale în următoarele cazuri:

• Contestati exactitatea datelor dumneavoastra personale, dar pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor;

• prelucrarea este ilegală și nu suneti de acord cu ștergerea datelor cu caracter personal, dar ne soliciți în schimb restricționarea prelucrării lor;

• nu mai avem nevoie de datele dumeavoastra personale, dar ni le soliciți pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

• va opuneti prelucrării datelor dumneavoastra personale, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastra.

Dreptul la portabilitatea datelor

Ne puteti solicita să va transmitem datele cu caracter personal care va privesc și pe care ni le-ati furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveti dreptul de a transmite aceste date altui operator, în următoarele cazuri:

• prelucrarea se bazează pe consimțământ;

• prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

Dreptul la opoziție

Aeti dreptul de a va opune prelucrării atunci când: (a) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public, (b) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de noi sau de o parte terță, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.

În asemena caz, nu mai prelucrăm datele dumneavoastra cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul de a te opune unui proces deciz ional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri

Aveti dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produc efecte juridice ce va privesc sau care va afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Aceste drept are anumite limitări, anume:

• decizia automată este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastra și noi;

• decizia este autorizată conform normelor legale;

• avem consimțământul dumneavoastra explicit în acest sens.

În asemenea caz, ne puteti trimite o cerere pentru ca datele dumneavoastra personale să fie supuse unui proces manual de prelucrare.

22. Plangeri

Dacă doriți ca datele dvs. personale să fie accesate, actualizate, rectificate sau șterse în anumite circumstanțe (de exemplu, atunci când datele personale nu mai sunt necesare în scopurile menționate

mai sus), dacă doriți să solicitați restricționarea procesării datelor în anumite circumstanțe (provocarea exactității datelor (de exemplu, atunci când contestați exactitatea datelor - pentru o perioadă care ne-ar permite să verificăm exactitatea datelor în cauză); dacă doriți să depuneți o plângere la noi, dacă doriți să vă opuneți prelucrării datelor și doriți, în orice moment, să vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. personale pe care le-ați acordat anterior, ne puteți notifica în orice moment prin intermediul unei cereri scrise, datate și semnate, la următoarea adresă: str.Grigore Cobălcescu nr. 46, et. 2, camera 11, Sector 1, București, România sau la adresa de e-mail [email protected] sau puteti contacta responsabilul cu protecția datelor la nivelul Companiei, [email protected], în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Companiei.

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru orice întrebări suplimentare cu privire la aceasta notificare sau în legătura cu utilizarea, de către AmRest Coffee S.R.L., a datelor personale, vă rugăm să ne contactați alegând oricare din modalitățile de comunicare descrise mai sus, precizând, totodată, numele dumneavoastră, adresa poștala sau de email (în funcție de modalitatea prin care doriți să comunicăm), numărul dumneavoastră de telefon precum și scopul cererii dumneavoastră.

Vom depune toate eforturile pentru a rezolva cererea dumneavoastra in cel mai scurt timp posibil.

De asemenea, puteti depune o plângere la autoritatea de supraveghere a datelor cu caracter personal. Pentru România, datele de contact le găsiti mai jos:

Nume Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România
Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212
E-mail [email protected]