Termeni de utilizare Starbucks Digital

În vigoare din 20 martie 2018

VĂ RUGĂM CITIȚI CU ATENȚIE ACEȘTI TERMENI DE UTILIZARE. PRIN ACCESAREA SAU UTILIZAREA ACESTUI SITE WEB, SUNTETI DE ACORD CU TERMENII DESCRIȘI IN PREZENTUL DOCUMENT, PRECUM ȘI CU TERMENII INTRODUȘI PRIN REFERINȚE. DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU TOȚI ACEȘTI TERMENI, NU UTILIZAȚI ACEST SITE WEB.
Acești Termeni de utilizare se aplică accesului dvs. la și utilizării totale sau parțiale a site-ului web al Starbucks Corporation sau al filialelor și companiilor afiliate (denumite în mod colectiv, "Starbucks"), inclusiv a Site-urilor starbucksromania.ro , rewards.starbucksromania.ro, starbucksromania.ro
precum și orice alt site sau serviciu online în care sunt afișați acești Termeni de utilizare (denumite colectiv "Site-urile"). Acești Termeni de utilizare nu modifică în niciun fel termenii și condițiile din orice alt acord pe care îl aveți cu Starbucks pentru produse, servicii sau altele asemenea. Acest acord conține clauze de declinare a responsabilității și alte dispoziții care ne limitează răspunderea față de dvs.
 
În cazul în care există vreun conflict sau neconcordanță între acești Termeni de utilizare și alți termeni de utilizare care apar pe Site-uri, vor prevala acești Termeni de utilizare. Cu toate acestea, dacă navigați de pe Site-uri către un site al unui terț, puteți fi supuși termenilor și condițiilor alternative de utilizare, așa cum se poate specifica pe un astfel de site, care va guverna utilizarea de către dvs. a site-ului respectiv.
 
Deși facem eforturi rezonabile pentru a posta pe Site-uri informații corecte și în timp real despre Starbucks Corporation, nu trebuie să presupuneți că informațiile sunt întotdeauna actualizate sau că Site-urile conțin toate informațiile relevante disponibile despre Starbucks. În special, dacă luați o decizie de investiții în ceea ce privește Starbucks, vă rugăm să consultați mai multe surse diferite, inclusiv documentele Starbucks de la Comisia de valori mobiliare și burse.
 
În orice moment și la discreția sa, Starbucks își rezervă dreptul de a schimba sau modifica acești Termeni de utilizare sau orice politică sau instrucțiune a Site-urilor. Dacă vom aduce modificări semnificative la acești Termeni de utilizare, vă vom informa prin postarea unui anunț pe Site(-uri). Toate schimbările și  modificările vor intra în vigoare imediat după publicarea revizuirilor pe Site-uri, iar dvs. renunțați la orice drept pe care l-ați putea avea de a primi notificări specifice privind astfel de schimbări sau modificări. Continuarea utilizării Site-urilor va confirma acceptarea, de către dvs., a unor astfel de schimbări sau modificări; prin urmare, pentru a înțelege termenii și condițiile care se aplică utilizării, de către dvs., a Site-urilor noastre, trebuie să revedeți frecvent acești Termeni de utilizare, precum și politicile aplicabile. Dacă nu sunteți de acord cu termenii modificați, trebuie să nu mai utilizați Site-urile.
 
Eligibilitate, înregistrare și cont
Site-urile nu sunt orientate către și nu sunt destinate utilizării de către nicio persoană sub vârsta de 18 ani. TREBUIE SĂ AVEȚI CEL PUȚIN 18 ANI PENTRU A AVEA ACCES LA ȘI A UTILIZA SITE-URILE. Dacă aveți sub 18 ani, puteți utiliza Site-urile numai sub supravegherea unui părinte sau a unui tutore legal, care acceptă să respecte acești Termeni de utilizare.
 
Pentru a participa la anumite zone ale Site-urilor noastre, va trebui să aveți un cont. Sunteți de acord să (a) creați un singur cont; (b) furnizați informații exacte, actuale și complete la crearea contului; (c) să păstrați și să actualizați prompt informațiile despre contul dvs.; (d) să păstrați securitatea contului dvs. nedezvăluind parola altor persoane și restricționând accesul la contul și la computerul dvs.; (e) notificați de îndată Starbucks în cazul în care descoperiți sau suspectați în orice alt fel încălcarea securității în ce privește Site-urile; și (f) să vă asumați responsabilitatea pentru toate activitățile care apar în contul dvs. și să acceptați toate riscurile de acces neautorizat.
 
CONFIDENȚIALITATE
Citiți cu atenție Politica de confidențialitate pentru a înțelege cum colectează, folosește și dezvăluie Starbucks date personale de identificare ale utilizatorilor săi. Prin accesarea sau utilizarea Site-urilor, sunteți de acord cu toate acțiunile pe care le luăm cu privire la datele dvs., în conformitate cu Politica noastră de confidențialitate.
 
 
Limitarea răspunderii privind Site-urile
Materialele și informațiile de pe Site-uri pot include inexactități tehnice sau erori tipografice. Materialele, informațiile și serviciile de pe Site-uri sunt furnizate "ca atare" fără condiții, garanții sau alți termeni de orice natură. Prin urmare, în măsura maximă permisă de legislația aplicabilă, Starbucks declină toate celelalte garanții, exprese sau implicite, incluzând, fără a se limita la, garanțiile implicite de vandabilitate, adecvare la un anumit scop, titlu, disponibilitate, garantarea faptului că Site-urile și Materialele de pe Site-uri sunt lipsite de viruși, precum și a faptului că Site-urile și informațiile, conținutul și materialele conținute de acestea nu încalcă în vreun fel legislația aplicabilă.
 
Drepturi de autor și licență limitată
Cu excepția cazului în care se specifică altfel, Site-urile și tot conținutul și alte materiale din acestea, inclusiv, fără a se limita la, sigla Starbucks și toate desenele, textele, grafica, imaginile, informațiile, datele, software-ul, fișierele audio, alte fișiere (denumite colectiv, "Materialele de pe Site") sunt proprietatea Starbucks, a licențiatorilor sau a utilizatorilor săi și sunt protejate de legile privind drepturile de autor românești și internaționale.
 
Pentru accesarea și utilizarea Site-urilor și a materialelor Site-urilor exclusiv în scopuri personale, informaționale și în scopuri comerciale, vi se acordă o licență limitată, care nu este sub-licențiabilă. Această licență este supusă Termenilor de utilizare și nu include: (a) orice revânzare sau utilizare comercială a Site-urilor sau a Materialelor de pe Site; (b) colectarea și utilizarea oricăror liste de produse, imagini sau descrieri; (c) distribuirea, difuzarea publică sau afișarea publică a oricăror Materiale de pe Site; (d) modificarea sau efectuarea oricăror alte utilizări derivate ale Site-urilor și Materialelor de pe Site sau ale oricărei părți a acestora; (e) utilizarea oricărei activități de extragere a datelor, fie utilizând roboți sau a alte metode similare de colectare sau extragere a datelor; (f) descărcarea (în afară de cache-ul paginilor) a oricărei porțiuni a Site-urilor, a Materialelor de pe Site sau a oricăror informații conținute în acestea, cu excepția cazurilor în care se permite în mod expres pe Site-uri; sau (g) orice utilizare a Site-urilor sau a Materialelor de pe Site altfel decât în scopul propus. Orice utilizare a Site-urilor sau Materialelor de pe Site, altele decât cele specificate aici, fără permisiunea prealabilă scrisă a Starbucks, este strict interzisă și va retrage licența acordată prin prezentul document. De asemenea, o astfel de utilizare neautorizată poate încălca legile aplicabile, inclusiv, fără a se limita la, legile privind drepturile de autor și mărcile comerciale și reglementările și regulamentele aplicabile privind comunicațiile. Cu excepția cazului în care se menționează în mod explicit aici, nimic din acești Termeni de utilizare nu va fi interpretat în sensul că ar conferi în orice mod, fie prin implicare, împiedicare, sau în altă formă, vreun titlu sau proprietate asupra drepturilor de utilizare exclusivă asupra oricărei proprietăți intelectuale sau alte drepturi și beneficii asociate cu acestea.
 
Aspecte legate de comerțul cu drepturile de proprietate intelectuală (TRIPS) și Notificările privind dreptul mărcilor comerciale
 
Notificare
Dacă vi se pare că unul din materialele disponibile pe Site-uri încalcă un drept de autor pe care îl dețineți sau îl controlați, puteți trimite o notificare agentului nostru desemnat așa cum este prezentat mai jos, privind o astfel de încălcare.
 
Asistență Clienți
România, București, 
Str. Grigore Cobălcescu nr. 46,
Etaj 2, camera nr.1, sector 1
starbuckscardro@amrest.eu
 
 
                        
 
 
Trebuie să rețineți că, dacă, în notificarea dvs., susțineți în mod eronat cu bună știință că materialul sau activitatea încalcă drepturile dvs., veți fi răspunzător pentru toate daunele, inclusiv costurile și onorariile avocaților suportate de noi sau de presupusul infractor, ca urmare a faptului că ne-am bazat pe o asemenea declarație greșită în îndepărtarea sau dezactivarea accesului la materialul sau la activitatea despre care s-a presupus că vă încălca drepturile.
 
În conformitate cu TRIPS și cu alte legi aplicabile, în circumstanțe adecvate și la discreția sa, Starbucks a adoptat și o politică de restricționare a accesului utilizatorilor care încalcă în mod repetat drepturi de proprietate intelectuală. Starbucks poate, de asemenea, să limiteze accesul la Site-uri și / sau să rezilieze conturile utilizatorilor care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale altora, indiferent dacă există sau nu o încălcare repetată.
 
Informații privind mărcile comerciale
Starbucks și sigla Starbucks sunt mărci comerciale înregistrate ale Starbucks. Toate celelalte mărci comerciale, mărci de servicii, nume de domenii, logo-uri, denumiri de companii și însemne de certificare a originii, la care se face referire pe Site-uri, sunt fie mărci comerciale, mărci de servicii, nume de domeniu, logo-uri, denumiri de companii sau însemne de certificare a originii sau sunt, în alt mod proprietatea Starbucks sau a afiliaților sau licențiatorilor săi. În țările în care nu sunt înregistrate nicio marcă comercială, marcă de servicii, nume de domeniu, logo, nume de companii sau însemne Starbucks de certificare a originii, Starbucks revendică alte drepturi asociate mărcilor comerciale nereglementate, mărcilor de servicii, denumirilor de domenii, logourilor, însemnelor de certificare a originii. Alte nume de produse sau companii menționate pe Site-uri pot fi mărci comerciale ale proprietarilor respectivi. Nu aveți dreptul să utilizați nicio marcă comercială, marcă de serviciu, nume de domeniu, siglă, nume ale companiilor, denumire comercială sau însemn Starbucks sau a oricărui terț, de certificare a originii, fără permisiunea proprietarului mărcii comerciale, mărcii de servicii, denumirii de domeniu, denumirii comerciale sau însemnului de certificare a originii. Puteți contacta Starbucks prin trimiterea unui e-mail la adresa starbuckscardro@amrest.eu, sau apelați Starbucks la + 40 31 433 5336,  pentru a solicita permisiunea scrisă de a utiliza , pe Site-uri, în alte scopuri decât cele menționate în acești Termeni de utilizare, mărci comerciale, însemne de certificare a originii și materiale, sau pentru toate celelalte întrebări legate de site-uri.
 
Toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres sunt rezervate.
 
Restricții privind utilizarea
Site-urile pot include zone interactive în care dvs. sau alți utilizatori înregistrați puteți crea, posta, trimite sau stoca mesaje, materiale, date, informații, text, muzică, sunet, fotografii, video, grafică, aplicații, etichete (tag-uri), coduri, articole sau Materiale de pe Site-uri (denumite în continuare "Conținut generat de utilizator"). Prin utilizarea Site-urilor, sunteți de acord să nu publicați, încărcați, transmiteți, distribuiți, stocați, creați sau să publicați în alt mod prin intermediul Site-urilor oricare dintre următoarele:
 
a. Cu excepția cazului în care Starbucks cere în mod expres, orice informații personale de identificare "sensibile" despre dvs. sau despre altă persoană (inclusiv, dar fără a se limita la, informații referitoare la sănătate sau boli, CNP, carduri de credit, conturi bancare sau alte informații financiare, informații privind apartenența la sindicate, viața sexuală, opinii politice, acuzații sau condamnări, credințe religioase, rasă sau origine etnică sau alte chestiuni sensibile);
 
b. Conținutul generat de utilizator care este ilegal, calomnios, defăimător, obscen, pornografic, indecent, sugestiv, hărțuitor, amenințător, sau care încalcă drepturile de confidențialitate ori publicitate, care este abuziv, inflamator, fraudulos, sau în alt mod supărător ori care amenință relațiile noastre cu angajații, clienții sau furnizorii noștri;
 
c. Conținutul generat de utilizator care poate încălca orice brevet, marcă comercială, secret comercial, drepturi de autor sau alte drepturi intelectuale sau de proprietate ale oricărei părți;
 
d. Conținutul generat de utilizator care impersonalizează orice persoană sau entitate, sau vă prezintă în mod eronat identitatea sau apartenența la o altă persoană sau entitate;
 
e. Mesaje de e-mail nedorite (spam), comunicări de marketing direct sau orice publicitate nesolicitată, materiale promoționale sau alte forme de solicitare ori conținut comercial;
 
f. Conținutul generat de utilizator care constituie, încurajează sau furnizează instrucțiuni pentru săvârșirea unei infracțiuni, care încalcă drepturile oricărei părți, sau care creează răspundere sau încalcă orice lege locală, de stat, națională sau internațională aplicabilă;
 
g. Viruși, spyware, cai troieni, ouă de Paști sau orice alte fișiere dăunătoare, perturbatoare sau distructive; și
 
h. Conținutul generat de utilizator care încalcă acești Termeni de utilizare sau care, în opinia Starbucks, este inacceptabil, restricționează sau împiedică orice altă persoană să utilizeze sau să se bucure de Site-uri, ori care dăunează imaginii sau drepturilor Starbucks, ale altor utilizatori sau ale unor terți.
 
De asemenea, sunteți de acord să nu (i) utilizați tehnologia sau alte mijloace pentru a accesa Starbucks sau site-urile sau Materialele de pe site-urile care nu sunt autorizate de Starbucks; (ii) utilizați sau să lansați niciun sistem automatizat, inclusiv, fără a se limita la, "roboți", "păianjeni" sau "cititori offline" pentru a accesa Starbucks sau Site-urile sau Materialele de pe site-uri; (iii) încercați să obțineți acces neautorizat la rețeaua calculatoarelor Starbucks sau la conturile de utilizator; și să nu (iv) încercați să  deteriorați, dezactivați, supraîncărcați sau afectați serverele sau rețelele Starbucks.
 
Starbucks nu controlează, nu își este responsabilă de și nu își asumă răspunderea pentru niciun Conținut generat de utilizator postat, stocat sau încărcat de dvs. sau de către un terț și pentru nicio pierdere sau deteriorare a acestuia; Starbucks nu este răspunzător nici pentru comportamentul utilizatorului sau greșelile, defăimarea, calomnia, denigrarea, omisiunile, falsurile, obscenitățile, pornografia sau vulgaritățile pe care le puteți întâlni. Zonele interactive sunt în general concepute ca zone comunitare deschise și publice destinate conectării și împărtășirii cu alte persoane. Când intrați în aceste zone, înțelegeți că anumite informații și conținuturi pe care doriți să le postați pot fi afișate în mod public. Sunteți singura persoană responsabilă pentru utilizarea, de către dvs., a Site-urilor și sunteți de acord să utilizați zonele interactive pe propriul dvs. risc.
 
Dacă observați Conținut generat de utilizator care credeți că încalcă acești Termeni de utilizare, puteți să îl raportați făcând clic pe link-urile "Raportați abuz" („Report Abuse”) sau "Flag" amplasate chiar sub fiecare componentă a conținutului de utilizator. Cu toate acestea, punerea în aplicare a acestor Termeni de utilizare se află exclusiv la discreția noastră, iar absența aplicării în anumite cazuri nu constituie o renunțare la dreptul nostru de a aplica Termenii de utilizare în alte cazuri. În plus, acești Termeni de utilizare nu creează niciun drept de acțiune privat din partea vreunei terțe părți și nicio așteptare rezonabilă, ori promisiunea că Site-urile nu vor conține niciun conținut care este interzis de acești Termeni de utilizare. Deși Starbucks nu are nicio obligație de a afișa, edita sau monitoriza oricare dintre Conținuturile de utilizator postate pe Site-uri, Starbucks își rezervă dreptul și are discreția absolută de a elimina, afișa sau edita pe Site-uri, oricând și din orice motiv, orice Conținut generat de utilizator, fără notificare. Sunteți singura persoană responsabilă pentru crearea de copii de rezervă și înlocuirea oricărui Conținut generat de utilizator pe care îl postați sau îl stocați pe Site-uri pe propria dvs. cheltuială.
 
Dacă vizionați Site-urile de pe un computer public sau utilizați în alt mod un computer la care au acces potențial mai multe persoane, asigurați-vă că urmați toate instrucțiunile relevante pentru a vă asigura că sunteți suficient de deconectat de pe Site-uri și că ați părăsit Site-urile și  sistemul informatic pe care îl utilizați, pentru a preveni Conținutul generat de utilizator neautorizat.
 
Licență pentru Conținutul generat de utilizator
Declarați și garantați: Conținutul postat de dvs. ca utilizator nu este supus niciunei obligații de confidențialitate și dețineți și controlați toate drepturile asupra Conținutului generat de utilizator, aveți dreptul legal de a distribui și produce astfel de Conținut generat de utilizator sau aveți în alt mod dreptul de a acorda Starbucks drepturile pe care le acordați prin prezentul. Starbucks nu revendică dreptul de proprietate sau de control asupra niciunui Conținut al generat de utilizator, cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul, pe Site-uri sau într-un acord separat. Cu toate acestea, prin trimiterea sau postarea Conținutului de utilizator pe Site-uri, acordați Starbucks și persoanelor desemnate de către acesta o licență pe plan mondial, perpetuă, irevocabilă, neexclusivă, integral plătită și lipsită de redevențe, pentru a utiliza, vinde, reproduce, pregăti lucrări derivate, combina cu alte lucrări, modifica, traduce, distribui copii, afișa, efectua, publica, licenția sau sub-licenția Conținutul generat de utilizator și numele și înfățișarea dvs., furnizate în legătură cu utilizarea acestui Conținut generat de utilizator. Prin publicarea Conținutului de utilizator, veți elibera Starbucks, precum și agenții și angajații săi de orice pretenții conform cărora o astfel de utilizare, așa cum a fost autorizată mai sus, încalcă oricare dintre drepturile dvs. și înțelegeți că nu veți avea dreptul la nicio compensație pentru orice utilizare a Conținutului dvs. de utilizator.
 
Prezentarea ideilor
Separat de și în afară de Conținutul de utilizator pe care îl furnizați, aveți posibilitatea să transmiteți întrebări, comentarii, sugestii, idei, planuri, note, desene, materiale originale sau creative, sau alte informații despre Starbucks, Site-urile noastre și produsele noastre (denumite colectiv, „Ideile”). Ideile, fie ele publicate pe Site-uri sau furnizate Starbucks prin e-mail sau în alt mod, sunt în întregime voluntare, neconfidențiale, gratuite și necondiționate. Starbucks va deține drepturi exclusive, inclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală și va avea dreptul la utilizarea și difuzarea nerestricționată a Ideilor în orice scop, comercial sau în alt mod, fără a vă cere confirmarea dvs. și fără ca dvs. să primiți despăgubiri. Nu ne trimiteți Idei dacă vă așteptați să fiți plătiți sau doriți să continuați să dețineți sau să revendicați drepturile asupra acestora; Ideile dvs. ar putea fi minunate, dar probabil că am avut deja aceeași idee sau una asemănătoare și nu vrem să creăm dispute.
 
Legături către Site-uri
Vi se acordă un drept limitat, neexclusiv, de a crea hyperlink-uri către Site-uri în scopuri necomerciale, cu condiția ca astfel de legături să nu reprezinte Starbucks într-o manieră falsă, înșelătoare, derogatoare sau defăimătoare și să precizeze că site-ul de legătură nu are conținut obscen, pornografic, sexual explicit sau ilegal și nu conține niciun material care este ofensator, hărțuitor sau în alt fel inacceptabil. Acest drept limitat poate fi revocat oricând. În plus, nu aveți voie să utilizați logo-ul Starbucks sau altă grafică proprietară pentru a vă conecta la site-urile noastre fără permisiunea noastră expresă scrisă. În plus, nu aveți voie să utilizați, să încadrați sau să folosiți tehnici de încadrare pentru a include orice marcă comercială Starbucks, sigla sau alte informații deținute, inclusiv imaginile găsite pe Site-uri, conținutul niciunui text sau aspectul / designul niciunei pagini sau forme conținute pe vreuna din paginile Site-urilor fără consimțământul nostru expres scris. Cu excepția cazurilor menționate mai sus, nu vi se transmite niciun drept sau licență prin implicarea în, blocarea sau altele asemenea, a niciunui brevet, marcă comercială, drept de autor sau drept de proprietate al Starbucks sau al unui terț. Starbucks nu face nicio reclamație sau declarație privind și nu acceptă nici o responsabilitate pentru, calitatea, conținutul, natura sau fiabilitatea site-urilor web care leagă Site-urile. Astfel de site-uri nu se află sub controlul Starbucks, iar Starbucks nu este responsabil pentru conținutul niciunui site legat și nici pentru legăturile conținute într-un site legat și pentru nicio revizuire, modificare sau actualizare a acestor site-uri.
 
Conținutul, produsele și serviciile terților (inclusiv publicitatea și promoțiile)
Starbucks poate oferi conținut generat de terți pe Site-uri (inclusiv conținut încorporat) și link-uri către paginile web și conținutul unor terți, inclusiv reclame și promoții (denumite în mod colectiv, "Conținut generat de terți"), ca un serviciu pentru cei interesați de aceste informații. Noi nu controlăm, nu aprobăm și nu adoptăm niciun fel de Conținut generat de terți, incluzând faptul că introducerea legăturilor nu implică afilierea, aprobarea sau adoptarea, de către Starbucks, a niciunui site sau a niciunei informații conținute în acesta și nu poate garanta acuratețea sau completitudinea. Recunoașteți și sunteți de acord că Starbucks nu este răspunzător sau răspunzător în niciun fel pentru conținutul unui terț și nu își asumă nicio responsabilitate pentru a actualiza sau revizui acest conținut al terților. Sunteți de acord să utilizați un astfel de conținut al terților pe care îl conțineți pe propriul risc. Când vizitați alte Site-uri prin intermediul unui Conținut generat de Terți sau participați la promoții sau aveți relații de afaceri cu terțe părți, trebuie să înțelegeți că termenii și politicile noastre nu mai guvernează și că se vor aplica de-acum termenii și politicile acestor Site-uri terțe. Ar trebui să revedeți termenii și politicile aplicabile, inclusiv practicile de confidențialitate și de colectare a datelor, ale oricărui site la care navigați de pe site-urile noastre.
 
Limitarea răspunderii
În măsura maximă permisă de legislația aplicabilă, Starbucks și membrii de conducere ai săi, directorii, angajații, acționarii sau agenții nu vor fi responsabili pentru niciun fel de daune directe, indirecte, punitive sau consecvente sau orice alte daune de orice fel, inclusiv, dar fără a se limita la, pierderea profitului, a fondului comercial, a datelor, a contractelor, a folosirii banilor sau a pierderilor sau daunelor rezultate din sau în vreun fel legate de întreruperea afacerii, indiferent dacă este în culpă (inclusiv fără a se limita la neglijență), de contracte sau în alt mod, care rezultă din sau în legătură cu utilizarea sau incapacitatea de a utiliza Site-urile, conținutul sau materialele conținute sau accesate prin Site-uri, incluzând, fără a se limita la, orice daune cauzate de sau care decurg din încrederea unui utilizator în orice informații obținute de la Starbucks sau care rezultă din greșeli, omisiuni, întreruperi, ștergerea fișierelor sau a e-mailurilor, erori, defecte, viruși, întârzieri în funcționare sau transmitere, sau orice neîndeplinire a obligațiilor, indiferent că rezultă sau nu din acte de forță majoră, furt, distrugere sau acces neautorizat la înregistrările, programele sau serviciile Starbucks. În niciun caz, răspunderea agregată a Starbucks, indiferent de contract, garanție, delictuală (inclusiv neglijență, activă, pasivă sau imputată), răspunderea pentru produs, responsabilitatea limitată sau altă teorie, care rezultă din sau se referă la utilizarea sau incapacitatea de a utiliza Site-urile, nu depășește compensațiile pe care, dacă este cazul, le-ați plăti Starbucks pentru accesul sau utilizarea Site-urilor. Unele jurisdicții nu permit limitarea răspunderii în contractele cu consumatorii, astfel încât unele sau toate aceste limitări ale răspunderii nu se pot aplica în cazul dvs.
 
Despăgubiri
Sunteți de acord să apărați, să despăgubiți și să protejați Starbucks, contractanții săi independenți, furnizorii de servicii și consultanții, precum și directorii, membrii conducerii, angajații, agenții, companiile-mamă, filialele și alți afiliați de și împotriva oricărei reclamații, datorii, penalități și cheltuieli (inclusiv, dar fără a se limita la, onorariile rezonabile ale avocaților), care decurg din sau sunt legate de (a) utilizarea, de către dvs., a Site-urilor; (b) orice Conținut sau Idei generate de utilizator pe care le furnizați; (c) încălcarea acestor Termeni de utilizare; (d) încălcarea oricăror drepturi ale oricărui terț; sau de (e) comportamentul dvs. în ce privește Site-urile. Starbucks își rezervă dreptul de a-și asuma apărarea exclusivă și controlul asupra oricărei chestiuni care face obiectul unei despăgubiri din partea Utilizatorului, caz în care Utilizatorul va coopera în impunerea tuturor mijloacelor de apărare disponibile.
 
Modificări aduse Site-urilor
Starbucks își rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe, temporar sau permanent, Site-urile sau orice alte caracteristici ori porțiuni ale acestora fără notificare prealabilă. Sunteți de acord că Starbucks nu va fi răspunzător pentru nicio modificare, suspendare sau întrerupere a Site-urilor ori a vreunei părți a acestora.
 
Dezvăluiri de materiale financiare
Declarații anticipative: Site-urile și toate documentele emise de Starbucks și disponibile prin intermediul Site-urilor pot conține declarații care constituie declarații anticipative. Declarațiile anticipative pot fi identificate prin faptul că nu se referă strict la fapte istorice sau actuale. Acestea includ adesea cuvinte cum ar fi "se crede", "se așteaptă", "se anticipează", "se estimează", "se intenționează", "se planifică", "se caută", sau cuvinte cu semnificație similară ori forme verbale la timpul viitor sau condițional, cum ar fi „va fi”, „ar trebui”, „ar putea” sau „este posibil”. Declarațiile anticipative includ declarații privind operațiunile, costurile, cheltuielile de capital, fluxul de numerar, evoluția produsului, eficiența operațională, estimările vânzărilor și câștigurilor, tendințele și planurile de extindere, inițiativele și proiecțiile viitoare. Aceste declarații anticipative se bazează pe așteptările noastre de la data la care se fac astfel de declarații anticipative și nu sunt nici predicții, nici garanții ale unor evenimente sau circumstanțe viitoare. Rezultatele și tendințele viitoare reale pot diferi semnificativ, în funcție de o varietate de factori, inclusiv riscurile detaliate în anticipările companiei. Compania nu își asumă nici o obligație de a actualiza vreuna dintre aceste declarații anticipative.
 
Comunicate de presă: Informațiile conținute în comunicatele de presă emise de Starbucks nu trebuie să fie considerate exacte sau actuale, cu excepția datei la care au fost postate comunicatele respective. Starbucks declină în mod special orice obligație de actualizare a informațiilor din comunicatele de presă. În măsura în care oricare din informațiile conținute de comunicate anticipativă, aceasta se încadrează în sfera de protecție a declarațiilor anticipative și este supusă unui risc material.
 
Informații financiare ale terților: Ca serviciu, Starbucks poate furniza legături (linkuri) către site-uri web sau servicii ale terților, care conțin informații financiare sau de investiții despre Starbucks. Starbucks nu monitorizează în mod regulat și nici nu deține controlul asupra conținutului declarațiilor sau Site-urilor terțelor. În consecință, Starbucks nu aprobă, nu adoptă și nici nu face vreo declarație sau garanție cu privire la exactitatea sau exhaustivitatea Site-urilor web sau ale oricăror informații conținute în acestea, inclusiv, fără a se limita la, rapoartele analiștilor și cotațiile bursiere. Utilizatorii vizitează aceste Site-uri web și utilizează informațiile pe care le conțin pe propriul lor risc.
 
Jurisdicția și respectarea legilor
Accesul și utilizarea Site-urilor și a acestor Termeni de utilizare sunt guvernate de și în conformitate cu legislația română, fără a se recurge la prevederi privind conflictul de legi. Convenția Națiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internațională de mărfuri nu are nicio aplicabilitate. Orice acțiune sau procedură legată de accesul sau utilizarea Site-urilor sau a acestor Termeni de utilizare va fi intentată numai din București, România. Dumneavoastră și Starbucks sunteți de acord să vă supuneți jurisdicției și sunteți de acord cu locul de desfășurare al oricărei acțiuni sau proceduri în acest sens, în fața acestor instanțe.
 
Încetare
Fără a aduce atingere oricăruia dintre acești Termeni de utilizare, fără notificare și la discreția sa, Starbucks își rezervă dreptul de a vă anula licența de utilizare a Site-urilor și de a bloca sau de a vă împiedica accesul la și utilizarea viitoare a site-urilor. Neluarea sau întârzierea în luarea, de către Starbucks, a unor astfel de acțiuni, nu constituie o renunțare la drepturile acestuia de a aplica acești Termeni.
 
Clauza specială
În cazul în care, oricare din prevederile acestor Termeni de utilizare va fi considerată ilegală, nulă sau inaplicabilă indiferent de motiv, atunci prevederea respectivă va fi considerată independentă de acești Termeni de utilizare și nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi rămase.
 
Contactați-ne
Vă rugăm să nu ezitați să ne contactați trimițându-ne orice comentarii, întrebări sau sugestii pe care le puteți avea cu privire la informațiile descrise pe Site-uri.
 
Ne puteți contacta la adresa:
Asistență clienți
România, București, 
Str. Grigore Cobălcescu nr. 46,
Etaj 2, camera nr.1, sector 1
starbuckscardro@amrest.eu
Telefon: + 40 31 433 5336